Λsiler's Stats

Last Update: 26/09/2022 01:40:58

Turkey 4
MMO
Yüzbaşı
24
28-05-2011
17,153
170
648
Estimated RP
13,138,987
Hall Of Fame Topuser Experience Honor NPCs Kills
Current 47,835,234 42,870,025,265 496,520,909 2,798,300 47,033
Last 24 Hours 0 0 0 0 0
Last 7 Days 0 0 0 0 0
Last 30 Days 0 0 0 0 0
Last 100 Days 47,835,234 42,870,025,265 496,520,909 0 47,033
Last Year 47,835,234 42,870,025,265 496,520,909 0 47,033

Galaxy Gates Alpha Beta Gamma Delta Epsilon Zeta Kappa Lambda Kronos Hades Kuiper
Current 492 351 200 35 31 64 80 25 8 154 4
Last 24 Hours 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 7 Days 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 30 Days 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 100 Days 492 351 200 35 31 64 80 25 8 154 4
Last Year 492 351 200 35 31 64 80 25 8 154 4

Name After Name Before Date Changed
Λsiler JOHN____________WİCK 27/02/2021
JOHN____________WİCK pimper 03/02/2021
pimper -abbas- 06/04/2020
-abbas- M-B-Y 19/12/2019

Time Played Hours
Total 17,153
Last 24 Hours 0
Last 7 Days 0
Last 30 Days 1
Last 100 Days 1
Last Year 1

New Rank Old Rank Change Date
Yüzbaşı Uzman Yüzbaşı 26/09/2022
Uzman Yüzbaşı Yüzbaşı 25/09/2022
Yüzbaşı Uzman Yüzbaşı 23/09/2022
Uzman Yüzbaşı Yüzbaşı 22/09/2022
Uzman Yüzbaşı Yüzbaşı 16/09/2022
Yüzbaşı Uzman Yüzbaşı 15/09/2022
Uzman Yüzbaşı Yüzbaşı 14/09/2022
Yüzbaşı Uzman Yüzbaşı 11/09/2022
Yüzbaşı Acemi Uzay Pilotu 23/08/2022
Uzman Yüzbaşı Acemi Uzay Pilotu 02/03/2022
Uzman Yüzbaşı Acemi Binbaşı 22/04/2021
Uzman Yüzbaşı Acemi Binbaşı 08/04/2021
Acemi Binbaşı Uzman Yüzbaşı 28/03/2021
Uzman Yüzbaşı Acemi Binbaşı 27/03/2021
Acemi Binbaşı Uzman Yüzbaşı 24/03/2021
Uzman Yüzbaşı Acemi Binbaşı 19/03/2021
Acemi Binbaşı Binbaşı 25/12/2020
Binbaşı Acemi Binbaşı 25/11/2020
Acemi Binbaşı Binbaşı 30/08/2020
Binbaşı Acemi Binbaşı 27/08/2020
Acemi Binbaşı Binbaşı 26/08/2020
Binbaşı Acemi Binbaşı 22/08/2020
Binbaşı Acemi Binbaşı 22/08/2020
Acemi Binbaşı Binbaşı 18/08/2020

Name at Ban Ban Date