αdєк's Stats

Last Update: 26/01/2021 02:08:12

Poland 3
EIC
Pułkownik
28
08-02-2014
16,071
231
2
Estimated RP
163,923,756
Hall Of Fame Topuser Experience Honor NPCs Kills
Current 859,180,142 709,991,108,577 14,918,903,379 2,560,518 54,109
Last 24 Hours 68,482 57,274,179 1,120,833 323 5
Last 7 Days 213,555 159,310,052 5,424,488 2,068 22
Last 30 Days 530,331 410,057,269 12,027,386 4,501 71
Last 100 Days 27,787,889 25,019,901,110 276,798,815 12,540 321

Galaxy Gates Alpha Beta Gamma Delta Epsilon Zeta Kappa Lambda Kronos Hades Kuiper
Current 1,822 1,300 773 25 41 94 185 64 16 5,143 63
Last 24 Hours 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 7 Days 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 30 Days 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 100 Days 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Name After Name Before Date Changed
  αdєк     ᴬᴰᴱᴷ   04/02/2020
  ᴬᴰᴱᴷ     αdєк   08/01/2020
Time Played Hours
Total 16,070
Last 24 Hours 1
Last 7 Days 3
Last 30 Days 8
Last 100 Days 35

New Rank Old Rank Change Date
Pułkownik Szef pułkownik 14/12/2020
Szef pułkownik Szer. pilot kosmiczny 08/12/2020
Szer. pilot kosmiczny Szeregowy generał 11/11/2020
Szeregowy generał Szef pułkownik 14/10/2020
Szef pułkownik Szeregowy generał 11/09/2020
Szeregowy generał Generał 02/09/2020
Name at Ban Ban Date