Σζємєηт's Stats

Last Update: 01/10/2022 00:19:40

Spain 1
EIC
Capitán
22
27-01-2017
5,692
96
1.284
Estimated RP
2,679,409
Hall Of Fame Topuser Experience Honor NPCs Kills
Current 17,122,680 14,740,677,437 238,200,256 N/A N/A
Last 24 Hours 71,305 68,284,372 278,829 N/A N/A
Last 7 Days 1,569,961 1,372,929,233 19,709,214 N/A N/A
Last 30 Days 2,566,781 2,163,718,483 40,306,294 N/A N/A
Last 100 Days 17,122,680 14,740,677,437 238,200,256 N/A N/A
Last Year 0 0 0 N/A N/A

Galaxy Gates Alpha Beta Gamma Delta Epsilon Zeta Kappa Lambda Kronos Hades Kuiper
Current 141 108 59 44 19 80 31 10 0 0 8
Last 24 Hours 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 7 Days 20 16 9 2 0 1 2 10 0 0 0
Last 30 Days 23 17 10 6 4 16 31 10 0 0 0
Last 100 Days 141 108 59 21 19 80 31 10 0 0 0
Last Year 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Name After Name Before Date Changed
Σζємєηт es4_»ĠØØÐBYξ†ÇIÇŁØPξ« 12/09/2022

Time Played Hours
Total 5,671
Last 24 Hours 20
Last 7 Days 121
Last 30 Days 618
Last 100 Days 1,865
Last Year N/A

New Rank Old Rank Change Date
Capitán Capitán Básico 23/09/2022
Capitán Básico Capitán 22/09/2022
Capitán Capitán Básico 30/08/2022

Name at Ban Ban Date