Βøўķαㅤツ's Stats

Last Update: 09/02/2023 00:20:38

Global Europe 5
MMO
Captain
24
28-04-2022
4,361
116
719
Estimated RP
N/A
Hall Of Fame Topuser Experience Honor NPCs Kills
Current N/A N/A N/A N/A N/A
Last 24 Hours N/A N/A N/A N/A N/A
Last 7 Days N/A N/A N/A N/A N/A
Last 30 Days N/A N/A N/A N/A N/A
Last 100 Days N/A N/A N/A N/A N/A
Last Year N/A N/A N/A N/A N/A

Galaxy Gates Alpha Beta Gamma Delta Epsilon Zeta Kappa Lambda Kronos Hades Kuiper
Current 810 567 329 33 0 95 0 0 0 0 0
Last 24 Hours 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 7 Days 53 38 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 30 Days 158 109 67 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 100 Days 383 263 156 0 0 26 0 0 0 0 0
Last Year 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Name After Name Before Date Changed
Βøўķαㅤツ VΣƬΛΣƬIЦЯ 31/01/2023
ЦㅤIÐIØƬ ΛЦƬӨPILӨƬ 23/12/2022
ΛЦƬӨPILӨƬ ㅤPΛЯΛLYZΣDㅤ»ЯΣ« 20/11/2022
ㅤPΛЯΛLYZΣDㅤ»ЯΣ« ㅤηιgħτsτalκer 19/09/2022
ㅤηιgħτsτalκer ϡϡϡϡ 26/08/2022
ϡϡϡϡ «ΠΞØΠ»ϯ«ŁĪĢĦƬᵀᴹ 11/08/2022
«ΠΞØΠ»ϯ«ŁĪĢĦƬᵀᴹ «ΠΞØΠᵀᴹ 07/08/2022

Time Played Hours
Total 4,361
Last 24 Hours 0
Last 7 Days 102
Last 30 Days 620
Last 100 Days 1,475
Last Year N/A

New Rank Old Rank Change Date
Captain Basic Captain 04/10/2022
Basic Captain Captain 02/10/2022
Captain Basic Captain 01/10/2022
Basic Captain Captain 28/09/2022
Captain Basic Captain 27/09/2022
Basic Captain Chief Lieutenant 04/09/2022

Name at Ban Ban Date
ЦㅤIÐIØƬ 27/12/2022