Ψ_PΘSΣIƉΘN_Ψ's Stats

Last Seen Online: 25/02/2024
Last Update: 27/02/2024 03:11:21

USA 2 (West Coast)
0
Estimated RP
4,981,282
Hall Of Fame Topuser Experience Honor NPCs Kills
Current 38,365,481 33,911,831,078 449,216,372 N/A N/A
Last 24 Hours 580,540 531,019,277 5,827,204 N/A N/A
Last 7 Days 12,600,592 11,912,747,866 72,635,774 N/A N/A
Last 30 Days 23,419,565 33,911,831,078 253,982,940 N/A N/A
Last 100 Days 0 0 0 N/A N/A
Last Year 0 0 0 N/A N/A

Galaxy Gates Alpha Beta Gamma Delta Epsilon Zeta Kappa Lambda Kronos Hades Kuiper
Current 348 244 142 0 0 105 0 0 0 0 0
Last 24 Hours 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 7 Days 34 25 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 30 Days 171 119 70 0 0 10 0 0 0 0 0
Last 100 Days 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last Year 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Name After Name Before Date Changed

Time Played Hours
Total 0
Last 24 Hours N/A
Last 7 Days N/A
Last 30 Days N/A
Last 100 Days N/A
Last Year N/A

New Rank Old Rank Change Date
Basic Captain Chief Lieutenant 13/02/2024

Name at Ban Ban Date
Ψ_PΘSΣIƉΘN_Ψ 27/02/2024