ℓ°αℓςђίмίşťє«-LI₣Δ's Stats

Last Update: 07/12/2022 01:09:50

France 1
VRU
Général de brigade
28
23-05-2008
20,597
177
4
Estimated RP
192,611,488
Hall Of Fame Topuser Experience Honor NPCs Kills
Current 852,577,640 676,795,328,018 17,578,231,237 5,146,239 47,667
Last 24 Hours 2,923 2,509,868 41,401 102 6
Last 7 Days 5,575 4,810,225 76,516 299 6
Last 30 Days 852,577,640 676,795,328,018 17,578,231,237 3,861 47,667
Last 100 Days 852,577,640 676,795,328,018 17,578,231,237 3,861 47,667
Last Year 4,341,116 2,907,475,957 143,364,059 37,446 85

Galaxy Gates Alpha Beta Gamma Delta Epsilon Zeta Kappa Lambda Kronos Hades Kuiper
Current 4,282 2,965 1,714 180 294 157 391 322 88 1,107 138
Last 24 Hours 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 7 Days 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 30 Days 4,282 2,965 1,714 180 294 157 391 322 88 1,107 138
Last 100 Days 4,282 2,965 1,714 180 294 157 391 322 88 1,107 138
Last Year 53 39 23 3 3 1 1 1 0 2 0

Name After Name Before Date Changed

Time Played Hours
Total 20,597
Last 24 Hours 0
Last 7 Days 1
Last 30 Days 14
Last 100 Days 14
Last Year 103

New Rank Old Rank Change Date
Général de brigade Pilote 1ère classe 23/11/2022
Général de brigade Pilote 1ère classe 08/12/2020

Name at Ban Ban Date