ρsγсноρдткд「☣」's Stats

Last Update: 01/12/2021 04:11:35

Poland 3
MMO
Szef generał
29
13-04-2010
36,062
197
7
Estimated RP
20,109,345,201
Hall Of Fame Topuser Experience Honor NPCs Kills
Current 21,455,337,920 1,369,159,641,221 2,008,621,194,717 9,722,100 34,847
Last 24 Hours 3,588,812 2,574,810,207 93,814,726 14,353 43
Last 7 Days 27,752,467 19,646,155,590 813,606,567 109,501 63
Last 30 Days 100,867,404 43,186,257,540 5,766,049,045 442,333 554
Last 100 Days 10,172,722,981 66,336,682,953 1,010,637,561,568 1,500,240 985
Last Year 20,388,301,858 1,369,159,641,221 1,983,891,493,835 4,392,947 6,639

Galaxy Gates Alpha Beta Gamma Delta Epsilon Zeta Kappa Lambda Kronos Hades Kuiper
Current 8,600 6,071 3,536 71 45 55 1,229 22 6 10,950 156
Last 24 Hours 0 0 0 0 0 0 93 0 0 0 0
Last 7 Days 58 42 22 0 0 0 500 0 0 0 0
Last 30 Days 558 395 228 0 0 0 792 0 0 0 0
Last 100 Days 1,355 948 556 0 0 0 792 0 0 0 0
Last Year 4,556 3,215 1,874 34 0 0 908 0 0 360 95

Name After Name Before Date Changed
Time Played Hours
Total 36,056
Last 24 Hours 22
Last 7 Days 154
Last 30 Days 629
Last 100 Days 2,147
Last Year 7,985

New Rank Old Rank Change Date
Szef generał Pułkownik 15/07/2021
Pułkownik Szef pułkownik 08/07/2021
Szef pułkownik Szeregowy generał 05/07/2021
Szeregowy generał Szef pułkownik 26/06/2021
Szef pułkownik Pułkownik 21/01/2021
Pułkownik Szef pułkownik 15/12/2020
Szef pułkownik Szer. pilot kosmiczny 08/12/2020
Szer. pilot kosmiczny Szef pułkownik 11/11/2020
Szef pułkownik Pułkownik 08/10/2020
Pułkownik Szef pułkownik 01/10/2020
Szef pułkownik Pułkownik 29/09/2020
Pułkownik Szef pułkownik 24/09/2020
Szef pułkownik Pułkownik 02/09/2020
Pułkownik Szef pułkownik 19/08/2020
Szef pułkownik Szeregowy generał 18/08/2020
Szeregowy generał Generał 17/08/2020
Generał Szef generał 15/08/2020
Szef generał Generał 28/05/2020
Generał Szef generał 06/05/2020
Szef generał Generał 23/04/2020
Generał Szef generał 18/04/2020
Name at Ban Ban Date