ρsγсноρдткд「☣」's Stats

Last Update: 07/12/2022 03:29:14

Poland 3
MMO
Generał
29
13-04-2010
43,644
205
5
Estimated RP
20,277,774,881
Hall Of Fame Topuser Experience Honor NPCs Kills
Current 22,217,508,985 1,969,132,589,889 2,024,838,044,323 14,084,215 40,257
Last 24 Hours 1,780,131 1,282,438,982 41,647,995 12,136 39
Last 7 Days 12,426,108 9,181,417,526 320,165,473 76,255 880
Last 30 Days 38,901,230 30,135,695,937 874,618,386 360,496 2,488
Last 100 Days 159,442,356 131,160,455,326 2,828,594,862 1,156,258 2,949
Last Year 741,359,148 584,156,097,951 15,714,756,492 4,286,974 5,294

Galaxy Gates Alpha Beta Gamma Delta Epsilon Zeta Kappa Lambda Kronos Hades Kuiper
Current 10,986 7,758 4,534 240 62 200 5,747 122 10 10,950 157
Last 24 Hours 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 7 Days 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 30 Days 448 312 187 0 0 2 1 0 0 0 0
Last 100 Days 1,522 1,069 632 0 1 3 2 1 1 0 1
Last Year 2,386 1,687 998 168 17 145 4,034 100 4 0 1

Name After Name Before Date Changed

Time Played Hours
Total 43,629
Last 24 Hours 21
Last 7 Days 145
Last 30 Days 633
Last 100 Days N/A
Last Year 7,434

New Rank Old Rank Change Date
Generał Szef generał 31/12/2021
Szer. pilot kosmiczny Szef generał 21/12/2021
Szef generał Pułkownik 15/07/2021
Pułkownik Szef pułkownik 08/07/2021
Szef pułkownik Szeregowy generał 05/07/2021
Szeregowy generał Szef pułkownik 26/06/2021
Szef pułkownik Pułkownik 21/01/2021
Pułkownik Szef pułkownik 15/12/2020
Szef pułkownik Szer. pilot kosmiczny 08/12/2020
Szer. pilot kosmiczny Szef pułkownik 11/11/2020
Szef pułkownik Pułkownik 08/10/2020
Pułkownik Szef pułkownik 01/10/2020
Szef pułkownik Pułkownik 29/09/2020
Pułkownik Szef pułkownik 24/09/2020
Szef pułkownik Pułkownik 02/09/2020
Pułkownik Szef pułkownik 19/08/2020
Szef pułkownik Szeregowy generał 18/08/2020
Szeregowy generał Generał 17/08/2020
Generał Szef generał 15/08/2020
Szef generał Generał 28/05/2020
Generał Szef generał 06/05/2020
Szef generał Generał 23/04/2020
Generał Szef generał 18/04/2020

Name at Ban Ban Date