ρsγсноρдткд「☣」's Stats

Last Update: 23/04/2021 02:06:10

Poland 3
MMO
Szef pułkownik
28
13-04-2010
31,280
196
21
Estimated RP
355,752,568
Hall Of Fame Topuser Experience Honor NPCs Kills
Current 1,391,308,641 1,055,475,212,525 33,590,264,051 6,659,357 31,816
Last 24 Hours 1,976,765 1,156,353,917 84,710,633 8,841 0
Last 7 Days 0 0 0 0 0
Last 30 Days 46,702,927 33,127,725,213 1,360,056,927 375,654 632
Last 100 Days 226,679,541 164,622,333,222 6,200,465,534 946,481 2,978

Galaxy Gates Alpha Beta Gamma Delta Epsilon Zeta Kappa Lambda Kronos Hades Kuiper
Current 5,601 3,954 2,303 71 45 55 333 22 6 10,950 85
Last 24 Hours 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 7 Days 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 30 Days 500 359 208 1 0 0 0 0 0 0 24
Last 100 Days 1,085 770 446 33 0 0 1 0 0 0 24

Name After Name Before Date Changed
Time Played Hours
Total 31,273
Last 24 Hours 22
Last 7 Days N/A
Last 30 Days 683
Last 100 Days 2,248

New Rank Old Rank Change Date
Szef pułkownik Pułkownik 21/01/2021
Pułkownik Szef pułkownik 15/12/2020
Szef pułkownik Szer. pilot kosmiczny 08/12/2020
Szer. pilot kosmiczny Szef pułkownik 11/11/2020
Szef pułkownik Pułkownik 08/10/2020
Pułkownik Szef pułkownik 01/10/2020
Szef pułkownik Pułkownik 29/09/2020
Pułkownik Szef pułkownik 24/09/2020
Szef pułkownik Pułkownik 02/09/2020
Pułkownik Szef pułkownik 19/08/2020
Szef pułkownik Szeregowy generał 18/08/2020
Szeregowy generał Generał 17/08/2020
Generał Szef generał 15/08/2020
Szef generał Generał 28/05/2020
Generał Szef generał 06/05/2020
Szef generał Generał 23/04/2020
Generał Szef generał 18/04/2020
Name at Ban Ban Date