ρsγсноρдткд「☣」's Stats

Last Update: 20/01/2021 02:04:05

Poland 3
MMO
Pułkownik
28
13-04-2010
29,199
193
2
Estimated RP
295,222,009
Hall Of Fame Topuser Experience Honor NPCs Kills
Current 1,177,821,275 900,790,067,350 27,705,811,783 5,766,314 28,936
Last 24 Hours 2,387,183 1,831,883,367 55,007,463 3,454 0
Last 7 Days 13,192,175 9,937,188,047 316,013,266 53,438 98
Last 30 Days 54,621,231 40,580,462,903 1,401,796,941 324,820 357
Last 100 Days 179,983,326 128,737,577,429 5,126,278,460 883,560 791

Galaxy Gates Alpha Beta Gamma Delta Epsilon Zeta Kappa Lambda Kronos Hades Kuiper
Current 4,580 3,228 1,883 38 45 55 332 22 6 10,950 61
Last 24 Hours 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 7 Days 64 44 26 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 30 Days 494 341 203 1 0 0 0 0 0 0 0
Last 100 Days 1,142 797 469 2 0 0 12 0 0 1,213 14

Name After Name Before Date Changed
Time Played Hours
Total 29,188
Last 24 Hours 23
Last 7 Days 163
Last 30 Days 690
Last 100 Days 2,234

New Rank Old Rank Change Date
Pułkownik Szef pułkownik 15/12/2020
Szef pułkownik Szer. pilot kosmiczny 08/12/2020
Szer. pilot kosmiczny Szef pułkownik 11/11/2020
Szef pułkownik Pułkownik 08/10/2020
Pułkownik Szef pułkownik 01/10/2020
Szef pułkownik Pułkownik 29/09/2020
Pułkownik Szef pułkownik 24/09/2020
Szef pułkownik Pułkownik 02/09/2020
Pułkownik Szef pułkownik 19/08/2020
Szef pułkownik Szeregowy generał 18/08/2020
Szeregowy generał Generał 17/08/2020
Generał Szef generał 15/08/2020
Szef generał Generał 28/05/2020
Generał Szef generał 06/05/2020
Szef generał Generał 23/04/2020
Generał Szef generał 18/04/2020
Name at Ban Ban Date