ρsγсноρдткд「☣」's Stats

Last Update: 05/07/2022 01:23:26

Poland 3
MMO
Generał
29
13-04-2010
40,496
204
Estimated RP
20,225,989,934
Hall Of Fame Topuser Experience Honor NPCs Kills
Current 21,908,733,677 1,709,399,472,881 2,019,934,568,872 12,449,611 37,094
Last 24 Hours 2,179,887 1,601,736,940 52,743,771 14,684 0
Last 7 Days 8,194,879 6,200,010,004 200,635,386 56,825 0
Last 30 Days 61,497,149 48,013,162,642 1,337,202,326 363,312 262
Last 100 Days 182,468,646 135,136,612,134 4,733,419,992 1,280,302 768
Last Year 20,328,246,124 516,882,346,128 1,981,137,526,206 4,968,119 3,551

Galaxy Gates Alpha Beta Gamma Delta Epsilon Zeta Kappa Lambda Kronos Hades Kuiper
Current 9,369 6,627 3,865 240 61 197 5,745 121 9 10,950 156
Last 24 Hours 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 7 Days 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 30 Days 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 100 Days 206 150 84 0 0 0 0 0 0 0 0
Last Year 2,959 2,099 1,229 169 16 142 5,374 99 3 0 19

Name After Name Before Date Changed

Time Played Hours
Total 40,475
Last 24 Hours 21
Last 7 Days 82
Last 30 Days 498
Last 100 Days 2,048
Last Year 40,475

New Rank Old Rank Change Date
Generał Szef generał 31/12/2021
Szer. pilot kosmiczny Szef generał 21/12/2021
Szef generał Pułkownik 15/07/2021
Pułkownik Szef pułkownik 08/07/2021
Szef pułkownik Szeregowy generał 05/07/2021
Szeregowy generał Szef pułkownik 26/06/2021
Szef pułkownik Pułkownik 21/01/2021
Pułkownik Szef pułkownik 15/12/2020
Szef pułkownik Szer. pilot kosmiczny 08/12/2020
Szer. pilot kosmiczny Szef pułkownik 11/11/2020
Szef pułkownik Pułkownik 08/10/2020
Pułkownik Szef pułkownik 01/10/2020
Szef pułkownik Pułkownik 29/09/2020
Pułkownik Szef pułkownik 24/09/2020
Szef pułkownik Pułkownik 02/09/2020
Pułkownik Szef pułkownik 19/08/2020
Szef pułkownik Szeregowy generał 18/08/2020
Szeregowy generał Generał 17/08/2020
Generał Szef generał 15/08/2020
Szef generał Generał 28/05/2020
Generał Szef generał 06/05/2020
Szef generał Generał 23/04/2020
Generał Szef generał 18/04/2020

Name at Ban Ban Date