ρsγсноρдткд「☣」's Stats

Last Seen Online: 03/12/2023
Last Update: 04/12/2023 02:26:50

Poland 3
MMO
Szef pułkownik
29
13-04-2010
49,367
209
12
Estimated RP
244,379,574
Hall Of Fame Topuser Experience Honor NPCs Kills
Current 2,699,331,454 2,489,769,100,296 20,957,516,483 17,264,537 44,470
Last 24 Hours 10,043,305 5,116,661,513 487,373,490 7,432 0
Last 7 Days 34,683,587 20,154,352,485 1,454,067,904 87,962 172
Last 30 Days 159,011,859 91,468,702,878 6,755,266,391 336,968 653
Last 100 Days 470,325,706 274,741,817,411 19,557,572,632 1,073,443 2,315
Last Year -19,513,592,100 524,070,025,128 -2,003,768,390,073 3,212,237 4,432

Galaxy Gates Alpha Beta Gamma Delta Epsilon Zeta Kappa Lambda Kronos Hades Kuiper
Current 12,281 8,676 5,083 240 62 296 5,747 122 10 13,428 157
Last 24 Hours 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 0
Last 7 Days 47 35 20 0 0 0 0 0 0 191 0
Last 30 Days 55 40 24 0 0 0 0 0 0 1,171 0
Last 100 Days 55 40 24 0 0 41 0 0 0 2,478 0
Last Year 1,295 918 549 0 0 96 0 0 0 2,478 0

Name After Name Before Date Changed

Time Played Hours
Total 49,357
Last 24 Hours 22
Last 7 Days 155
Last 30 Days 655
Last 100 Days 2,077
Last Year 5,788

New Rank Old Rank Change Date
Szef pułkownik Pułkownik 02/10/2023
Pułkownik Szer. pilot kosmiczny 03/05/2023
Generał Szef generał 31/12/2021
Szer. pilot kosmiczny Szef generał 21/12/2021
Szef generał Pułkownik 15/07/2021
Pułkownik Szef pułkownik 08/07/2021
Szef pułkownik Szeregowy generał 05/07/2021
Szeregowy generał Szef pułkownik 26/06/2021
Szef pułkownik Pułkownik 21/01/2021
Pułkownik Szef pułkownik 15/12/2020
Szef pułkownik Szer. pilot kosmiczny 08/12/2020
Szer. pilot kosmiczny Szef pułkownik 11/11/2020
Szef pułkownik Pułkownik 08/10/2020
Pułkownik Szef pułkownik 01/10/2020
Szef pułkownik Pułkownik 29/09/2020
Pułkownik Szef pułkownik 24/09/2020
Szef pułkownik Pułkownik 02/09/2020
Pułkownik Szef pułkownik 19/08/2020
Szef pułkownik Szeregowy generał 18/08/2020
Szeregowy generał Generał 17/08/2020
Generał Szef generał 15/08/2020
Szef generał Generał 28/05/2020
Generał Szef generał 06/05/2020
Szef generał Generał 23/04/2020
Generał Szef generał 18/04/2020

Name at Ban Ban Date
ρsγсноρдткд「☣」 29/04/2023