ι¢нιɢσ_ĸυяσѕαĸι's Stats

Last Update: 05/12/2022 00:50:46

France 1
VRU
Pilote 1ère classe
20
30-11-2010
2,155
135
2.352
Estimated RP
N/A
Hall Of Fame Topuser Experience Honor NPCs Kills
Current N/A N/A N/A N/A N/A
Last 24 Hours N/A N/A N/A N/A N/A
Last 7 Days N/A N/A N/A N/A N/A
Last 30 Days N/A N/A N/A N/A N/A
Last 100 Days N/A N/A N/A N/A N/A
Last Year N/A N/A N/A N/A N/A

Galaxy Gates Alpha Beta Gamma Delta Epsilon Zeta Kappa Lambda Kronos Hades Kuiper
Current 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0
Last 24 Hours 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 7 Days 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 30 Days 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 100 Days 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last Year 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Name After Name Before Date Changed

Time Played Hours
Total 2,155
Last 24 Hours 0
Last 7 Days N/A
Last 30 Days N/A
Last 100 Days N/A
Last Year N/A

New Rank Old Rank Change Date

Name at Ban Ban Date