#Iɴᴀᴋᴛɪᴠ...'s Stats

Last Seen Online: 11/02/2024
Last Update: 26/02/2024 00:57:32

Global America 1
VRU
Basic Colonel
28
02-04-2012
28,083
198
8
Estimated RP
29,969,927
Hall Of Fame Topuser Experience Honor NPCs Kills
Current 1,234,471,563 1,228,398,608,668 607,295,437 8,960,666 79,776
Last 24 Hours 0 0 0 0 0
Last 7 Days 0 0 0 0 0
Last 30 Days 9,533 8,475,437 105,756 56 152
Last 100 Days 271,588 260,048,039 1,153,987 445 1,486
Last Year -392,485,700 19,163,907,866 -41,164,960,814 187,286 4,093

Galaxy Gates Alpha Beta Gamma Delta Epsilon Zeta Kappa Lambda Kronos Hades Kuiper
Current 7,764 5,453 3,184 34 24 105 507 28 8 7,679 231
Last 24 Hours 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 7 Days 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 30 Days 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 100 Days 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last Year 279 193 113 5 24 2 76 28 2 200 0

Name After Name Before Date Changed
#Iɴᴀᴋᴛɪᴠ... ѕρєєбвıяб-cоиcоябє-1 20/01/2024
ѕρєєбвıяб-cоиcоябє-1 [BUSA] 01/10/2023
[BUSA] NowAndForever[S-L] 12/09/2023
NowAndForever[S-L] ѕρєєбвıяб-cоиcоябє-1 01/09/2023
ѕρєєбвıяб-cоиcоябє-1 ᴅᴀɪꜱʏ-»ŞłŅᵀᴹ«- 13/05/2023
ᴅᴀɪꜱʏ-»ŞłŅᵀᴹ«- /×/Fuяchtlos/×/[S*D] 06/05/2023
/×/Fuяchtlos/×/[S*D] ㅤᴅᴀɪꜱʏㅤ»999«ㅤ 04/05/2023
ㅤᴅᴀɪꜱʏㅤ»999«ㅤ ᴅᴀɪꜱʏㅤ»999«ㅤƒσяєνєя 02/05/2023
ᴅᴀɪꜱʏㅤ»999«ㅤƒσяєνєя #-Ł¤Ł¤H-ᵀᴹ 27/04/2023
#-Ł¤Ł¤H-ᵀᴹ ㅤ-ᴅᴀɪꜱʏ«-ㅤ[S Ð] 25/04/2023
ㅤ-ᴅᴀɪꜱʏ«-ㅤ[S Ð] ㅤ-»ᴅᴀɪꜱʏ×ᴄᴜʀꜱᴇᴅㅤ[大] 23/04/2023
ㅤ-»ᴅᴀɪꜱʏ×ᴄᴜʀꜱᴇᴅㅤ[大] ㅤᴅ̲ᴀ̲ɪ̲ꜱ̲ʏ̲.ㅤ[大] 21/04/2023
ㅤᴅ̲ᴀ̲ɪ̲ꜱ̲ʏ̲.ㅤ[大] #ᴍʀꜱ×ᴏʙɨᴛᴏ×ᴜᴄʜɨʜᴀ-RЯ 19/04/2023
#ᴍʀꜱ×ᴏʙɨᴛᴏ×ᴜᴄʜɨʜᴀ-RЯ ʙᴜɴɴʏ×ᴡᴀɪꜰᴜ. 17/04/2023
ʙᴜɴɴʏ×ᴡᴀɪꜰᴜ. #ᴅᴀɪꜱʏתłŅ-GσÐKɨllǟ« 14/04/2023
#ᴅᴀɪꜱʏתłŅ-GσÐKɨllǟ« #ɢɛʀʍǟռy.vs.AG1. 12/04/2023
#ɢɛʀʍǟռy.vs.AG1. ΛĶatsuĶi×βøѕѕ[Ś-Łᵀᴹ] 10/04/2023
ΛĶatsuĶi×βøѕѕ[Ś-Łᵀᴹ] Toxizität׌-Łᵀᴹ× 08/04/2023
Toxizität׌-Łᵀᴹ× ㅤ»Gяєαт×ᴅᴀɪꜱʏ«ㅤ 06/04/2023
ㅤ»Gяєαт×ᴅᴀɪꜱʏ«ㅤ »ᴅᴀɪꜱʏ×Kɨռg×Slǟyɛя»ツ 04/04/2023
»ᴅᴀɪꜱʏ×Kɨռg×Slǟyɛя»ツ -»ᴅᴀɪꜱʏ×ᴄᴜʀꜱᴇ_/S Ð/« 02/04/2023
-»ᴅᴀɪꜱʏ×ᴄᴜʀꜱᴇ_/S Ð/« #-»ᴅᴀɪꜱʏ×ᴄᴜʀꜱᴇᴅ..ㅤㅤ 31/03/2023
#-»ᴅᴀɪꜱʏ×ᴄᴜʀꜱᴇᴅ..ㅤㅤ -ᴅᴀɪꜱʏ«- 26/03/2023
-ᴅᴀɪꜱʏ«- 2008-Plǟ¥ɛя[S Ð] 22/03/2023
#-»ᴅᴀɪꜱʏ×ᴄᴜʀꜱᴇᴅ..ㅤㅤ ᴅᴀɪꜱʏ×ᴄᴜʀꜱᴇᴅ Wrld 15/03/2023
ᴅᴀɪꜱʏ×ᴄᴜʀꜱᴇᴅ Wrld #ɢɛʀʍǟռy.vs.AG1.[×] 13/03/2023
#ɢɛʀʍǟռy.vs.AG1.[×] -ᴅᴀɪꜱʏ×ᴛʜᴇ×TɛuғɃvɃ«- 10/03/2023
-ᴅᴀɪꜱʏ×ᴛʜᴇ×TɛuғɃvɃ«- -Tσxɨcѕтylє-ᴅᴀɪꜱʏ«- 25/02/2023
-Tσxɨcѕтylє-ᴅᴀɪꜱʏ«- »#ᴛᴇᴜꜰᴇʟ-[ŞłŅᵀᴹ] 22/02/2023
»#ᴛᴇᴜꜰᴇʟ-[ŞłŅᵀᴹ] ᴅᴀɪꜱʏ×ᴅᴏᴍᴀɪɴ×ᴏꜰ×ɢᴏᴅꜱ 20/02/2023
ᴅᴀɪꜱʏ×ᴅᴏᴍᴀɪɴ×ᴏꜰ×ɢᴏᴅꜱ »ÐㅤẪㅤIㅤSㅤ¥«ㅤ[ŞłŅᵀᴹ] 16/02/2023
»ÐㅤẪㅤIㅤSㅤ¥«ㅤ[ŞłŅᵀᴹ] »×ᴅᴀɪꜱʏ׫[S Ð] 13/02/2023
Toxizität×ĦΜЯ# #Jᴧzz-ᴡᴀɪꜰᴜ×ĦΜЯ 07/02/2023
#böse×Göttin«[ŞłŅᵀᴹ] »»ㅤ×ㅤᴅᴀɪꜱʏㅤ×ㅤ[ŞłŅᵀᴹ] 24/01/2023
»»ㅤ×ㅤᴅᴀɪꜱʏㅤ×ㅤ[ŞłŅᵀᴹ] »×ꜰᴄ۰ʙᴀʏᴇʀɴ۰ᴍᴜɴɪᴄʜ#ツ 17/01/2023
»×ꜰᴄ۰ʙᴀʏᴇʀɴ۰ᴍᴜɴɪᴄʜ#ツ -»ᴅᴀɪꜱʏ-999«-[ŞłŅᵀᴹ] 11/01/2023
-»ᴅᴀɪꜱʏ-999«-[ŞłŅᵀᴹ] »#ᴅᴀɪꜱʏ۰Ewigkei[S Ð] 06/01/2023
»#ᴅᴀɪꜱʏ۰Ewigkei[S Ð] »#ᴅᴀɪꜱʏ۰Mo̶d̶ɛ«[S Ð] 04/01/2023
»#ᴅᴀɪꜱʏ۰Mo̶d̶ɛ«[S Ð] ×-»ᴅᴀɪꜱʏ.«-×[ŞłŅᵀᴹ] 01/01/2023
×-»ᴅᴀɪꜱʏ.«-×[ŞłŅᵀᴹ] Hаябѕтylє-ᴅᴀɪꜱʏ[RЯ] 26/12/2022
Hаябѕтylє-ᴅᴀɪꜱʏ[RЯ] »ᴅᴀɪꜱʏㅤWrld»[ŞłŅᵀᴹ] 23/12/2022
»ᴅᴀɪꜱʏㅤWrld»[ŞłŅᵀᴹ] »ㅤPrïñcess۰ᴅᴀɪꜱʏㅤ« 16/12/2022
»ㅤPrïñcess۰ᴅᴀɪꜱʏㅤ« #-ᴅᴀɪꜱʏ¤Łєgιт¤Hoηoяヅ 14/12/2022
#-ᴅᴀɪꜱʏ¤Łєgιт¤Hoηoяヅ -»ΛĶatsuĶi¤ᴅᴀɪꜱʏ«-SÐ 11/12/2022
-ᴅᴀɪꜱʏ999 -ᴅᴀɪꜱʏ«- 06/12/2022
-ᴅᴀɪꜱʏ«- #Go̶d̶d̶ɛʂʂ¤ᴅᴀɪꜱʏ.. 04/12/2022
#Go̶d̶d̶ɛʂʂ¤ᴅᴀɪꜱʏ.. ΛĶatsuĶi¤βøѕѕ[ŞłŅᵀᴹ] 30/11/2022
ΛĶatsuĶi¤βøѕѕ[ŞłŅᵀᴹ] -»ᴅᴀɪꜱʏ-999«- 27/11/2022
-»ᴅᴀɪꜱʏ-999«- »ÐㅤẪㅤIㅤSㅤ¥«ㅤ[ŞłŅᵀᴹ] 24/11/2022
»ÐㅤẪㅤIㅤSㅤ¥«ㅤ[ŞłŅᵀᴹ] »яεƛŁ-ᴅᴀɪꜱʏᵀᴹ 19/11/2022
»яεƛŁ-ᴅᴀɪꜱʏᵀᴹ ᴅᴀɪꜱʏ×ᴛʜᴇ×Tɛuғ[ĦΜЯ] 17/11/2022
ᴅᴀɪꜱʏ×ᴛʜᴇ×Tɛuғ[ĦΜЯ] -»ᴅᴀɪꜱʏ«-[ŞłŅᵀᴹ] 15/11/2022
-»ᴅᴀɪꜱʏ«-[ŞłŅᵀᴹ] ㅤ-»ᴅᴀɪꜱʏ«-[ŞłŅㅤ] 10/11/2022
ㅤ-»ᴅᴀɪꜱʏ«-[ŞłŅㅤ] »ㅤᴅᴀɪꜱʏ.[ÄKΛᵀᴹ] 08/11/2022
»ㅤᴅᴀɪꜱʏ.[ÄKΛᵀᴹ] #-ᴅᴀɪꜱʏΣɢɨʀʟ.«ㅤ[S Ð] 04/11/2022
#-ᴅᴀɪꜱʏΣɢɨʀʟ.«ㅤ[S Ð] ㅤ×ㅤFuяchtlosㅤ×ㅤ 01/11/2022
Gᴏɪɴɢ۰Ðᴀʀᴋ|03| »ㅤᴅᴀɪꜱʏㅤᴠꜱ.ㅤʀᴇᴅㅤ« 22/10/2022
»ㅤᴅᴀɪꜱʏㅤᴠꜱ.ㅤʀᴇᴅㅤ« #-Łαѕт¤Łєgιт¤Hoηoяヅ 19/10/2022
#-Łαѕт¤Łєgιт¤Hoηoяヅ ×|Fuяchtlos|×[ĦΜЯ] 17/10/2022
×|Fuяchtlos|×[ĦΜЯ] Hаябѕтylє-ᴅᴀɪꜱʏ[RЯ] 12/10/2022
Hаябѕтylє-ᴅᴀɪꜱʏ[RЯ] #-Teufelskind·.[S-D] 10/10/2022
#-Teufelskind·.[S-D] -»Teufelskind«-[S*D] 07/10/2022
-»Teufelskind«-[S*D] /×/Fuяchtlos/×/[S*D] 04/10/2022
/×/Fuяchtlos/×/[S*D] Gяєαтᴅᴀɪꜱʏ..ㅤツ 30/09/2022
Gяєαтᴅᴀɪꜱʏ..ㅤツ »ÐㅤẪㅤIㅤSㅤ¥«ㅤ[RЯ] 27/09/2022
»ÐㅤẪㅤIㅤSㅤ¥«ㅤ[RЯ] ㅤ»Mǟɖɛ۰ʀɛɖ۰Tσ۰Yσυ«ㅤ 20/09/2022
#-Teufelskind-999«- ΣŁ°PΛRΛCO°[ϟƘ] 15/09/2022
ΣŁ°PΛRΛCO°[ϟƘ] #Fuяchtlos... 12/09/2022
#Fuяchtlos... »ϟƘ«ᴅᴀɪꜱʏ»ϟƘ« 10/09/2022
»ϟƘ«ᴅᴀɪꜱʏ»ϟƘ« »Prïñcess۰ᴅᴀɪꜱʏ.[RЯ] 07/09/2022
»Prïñcess۰ᴅᴀɪꜱʏ.[RЯ] »Ag1۰Teufelskind۰. 03/09/2022
»Ag1۰Teufelskind۰. #ᴅᴀɪꜱʏツㅤ 30/08/2022
#ᴅᴀɪꜱʏツㅤ BαяøɴHαᴅєş.vş.Xłłł 27/08/2022
BαяøɴHαᴅєş.vş.Xłłł #ᴅᴀɪꜱʏ. 24/08/2022
#ᴅᴀɪꜱʏ. »ÐㅤẪㅤIㅤSㅤ¥«ㅤ[ϟƘ] 22/08/2022
#·ᴅᴀɪꜱʏㅤ·.»[S*D] ѕρєєбвιяб-соисоябє-1 18/08/2022
ѕρєєбвιяб-соисоябє-1 #ㅤΛʟɪᴄᴇᴇㅤ# 16/08/2022
#ㅤΛʟɪᴄᴇᴇㅤ# »×GєямΛη۰ᴅᴀɪꜱʏ׫[ϟƘ] 13/08/2022
»×GєямΛη۰ᴅᴀɪꜱʏ׫[ϟƘ] #ᴅᴀɪꜱʏㅤ 11/08/2022
#ᴅᴀɪꜱʏㅤ #Teufelskind... 05/08/2022
»ᴅᴀɪꜱʏ#SC3« »×ᴅᴀɪꜱʏ·.»999« 01/08/2022
»×ᴅᴀɪꜱʏ·.»999« ΣŁ°PΛRΛCO°[Ŷќzα 30/07/2022
ΣŁ°PΛRΛCO°[Ŷќzα #ɢɛʀʍǟռy.vs.AG1. 25/07/2022
#Gяєαтᴡɪғᴇʏ... »ÐㅤẪㅤIㅤSㅤ¥«ㅤ[ϟƘ] 19/07/2022
#-Łєgєηđš¤Ñєνєя¤ÐiΣ. #-ᴅᴀɪꜱʏ.»S*D« 11/07/2022
#-ᴅᴀɪꜱʏ.»S*D« #-ᴅᴀɪꜱʏ·.»ϟƘ« 06/07/2022
#-ᴅᴀɪꜱʏ·.»ϟƘ« #-Deutsch4ever»999« 04/07/2022
#-Deutsch4ever»999« »ÐㅤẪㅤIㅤSㅤ¥«ㅤ[ϟƘ] 30/06/2022
»ÐㅤẪㅤIㅤSㅤ¥«ㅤ[ϟƘ] #-ᴅᴀɪꜱʏΣɢɨʀʟ.»ϟƘ« 27/06/2022
#-ᴅᴀɪꜱʏΣɢɨʀʟ.»ϟƘ« ΣŁ°PΛRΛCO°[Ŷќžα] 24/06/2022
ΣŁ°PΛRΛCO°[Ŷќžα] »Λʟɪᴄᴇᴇ.»999« 22/06/2022
»Λʟɪᴄᴇᴇ.»999« #-ɢɛʀʍǟռㅤ4ever»999« 20/06/2022
#-ɢɛʀʍǟռㅤ4ever»999« #Teufelskind.»Σ1« 18/06/2022
ΣŁ°PΛRΛCO°[ϟƘ] »×ᴅᴀɪꜱʏ׫[ϟƘ] 08/06/2022
»×ᴅᴀɪꜱʏ׫[ϟƘ] #Teufelskindㅤツ 02/06/2022
#Teufelskindㅤツ #ParisxDäbritz 30/05/2022
#ParisxDäbritz #-ᴡʀʟᴅ.ᵀᴹㅤIII 25/05/2022
#-ᴡʀʟᴅ.ᵀᴹㅤIII #-Spieleㅤmitㅤmir.« 23/05/2022
#-Spieleㅤmitㅤmir.« -»ᴡʀʟᴅ-999«- 19/05/2022
-»ᴡʀʟᴅ-999«- »Ð-LㅤWrld»ㅤ 17/05/2022
»Ð-LㅤWrld»ㅤ »Ðㅤɪㅤɴㅤᴀ«ㅤ[ϟƘ] 14/05/2022
»Ðㅤɪㅤɴㅤᴀ«ㅤ[ϟƘ] »¤Deutschㅤ4everㅤ 12/05/2022
»¤ɢɛʀʍǟռㅤɢɨʀʟㅤツ #TimeToSayGoodBye 05/05/2022
#TimeToSayGoodBye #Яєѕρєктłσѕ... 01/05/2022
#Яєѕρєктłσѕ... #Ehrenmann... 20/04/2022
#Ehrenmann... -»ηαsту«-[####] 16/04/2022
-»ηαsту«-[####] #Nasty. 14/04/2022
#Nasty. ㅤ»ИㅤẪㅤŚㅤŦㅤ¥«ㅤ 09/04/2022
ㅤ»ИㅤẪㅤŚㅤŦㅤ¥«ㅤ »ИㅤẪㅤŚㅤŦㅤ¥«ㅤ[####] 04/04/2022
»ИㅤẪㅤŚㅤŦㅤ¥«ㅤ[####] -»ỮИŚŦǾPPẪβŁΣ«- 01/04/2022
-»ỮИŚŦǾPPẪβŁΣ«- ㅤSkillz.ㅤ 24/03/2022
ㅤSkillz.ㅤ /×/єαzуρєazу/×/[Ѕ-L] 22/03/2022
/×/єαzуρєazу/×/[Ѕ-L] -»ηαsту«- 16/03/2022
#King亗Black. #Nasty 19/02/2022
#Nasty -»ƒıgнтєя«-N°1ᵀᴹ 17/02/2022
-»ƒıgнтєя«-N°1ᵀᴹ -»ƒıgнтєя«-N°1 12/02/2022
-»ƒıgнтєя«-N°1 -»ηαsту«- 21/01/2022
-»ηαsту«- #ZugFührerHarald 05/01/2022
#ZugFührerHarald #ησ ƒαcє ησ cαѕє 03/01/2022
#ησ ƒαcє ησ cαѕє #Σζємєηтαяу... 30/12/2021
#Σζємєηтαяу... #SєχуNαsту... 28/12/2021
#SєχуNαsту... #Σζємєηтαяу... 25/12/2021
#Σζємєηтαяу... #ηαsту... 23/12/2021
-»ηαsту«- -»Σζємєηтαяу«-[####] 13/12/2021
-»Σζємєηтαяу«-[####] -»J2LASTEU«- 10/12/2021
-»J2LASTEU«- #ProPlayer. 07/12/2021
#ProPlayer. #Σζємєηтαяу 30/11/2021
#Σζємєηтαяу -»ηαsту«- 28/11/2021
-»ηαsту«- #-SUICIDA 22/11/2021
#-SUICIDA #-Łαѕт¤Łєgιт¤Hoηoяヅ 20/11/2021
#-Łαѕт¤Łєgιт¤Hoηoяヅ -»ηαsту«- 18/11/2021
#TimeToGetGeneral Nasty[####] 27/10/2021
Nasty[####] #ΣƖємєηтαяу[####] 25/10/2021
#ΣƖємєηтαяу[####] J2LASTEU 22/10/2021
J2LASTEU #ΣƖємєηтαяу 16/10/2021
#ΣƖємєηтαяу #Ronaldinho 27/09/2021
#Ronaldinho ####ㅤBLOCKLIFEㅤ#### 25/09/2021
####ㅤBLOCKLIFEㅤ#### ####ㅤCENSOREDㅤ#### 23/09/2021
####ㅤCENSOREDㅤ#### #ΣƖємєηтαяу 18/09/2021
#ΣƖємєηтαяу #0711 22/08/2021
#0711 #MichaelSchuhmacher 19/08/2021
#MichaelSchuhmacher #O.G 16/08/2021
#YGT #0711 09/08/2021
#0711 #ΣƖємєηтαяу. 05/08/2021
#ΣƖємєηтαяу. #Elementary. 16/07/2021
#Elementary. #Nasty. 06/07/2021
#Nαѕту. #Nasty. 21/06/2021
#Nasty. #Elementary 16/06/2021
#KylianMbappé #Elementary. 12/06/2021
#Elementary. -»Nαѕту«-[S-L] 02/06/2021
-»Nαѕту«-[S-L] -»S-L_Nαѕту_/S-L/«- 31/05/2021
-»S-L_Nαѕту_/S-L/«- #Nαѕту. 26/05/2021
#Nαѕту. Hаябѕтylє-Nαѕту[S-L] 23/05/2021
Hаябᴄᴏяє-Nαѕту[S-L] -»S-L_Nαѕту_/S-L/«- 19/05/2021
-»S-L_Nαѕту_/S-L/«- #GяєαтNαѕту... 17/05/2021
#GяєαтNαѕту... GermanPlayer! 15/05/2021
GermanPlayer! -»ТТŁM«-[S-L]ᵀᴹ 13/05/2021
-»ТТŁM«-[S-L]ᵀᴹ -»TяуHαяd«-μησᵀᴹ 08/04/2021
-»TяуHαяd«-μησᵀᴹ Hаябѕтylє-Gєєqo[KEK] 23/02/2021
Hаябѕтylє-Gєєqo[KEK] ㅤ-»Comando«-ㅤ 17/02/2021
ㅤ-»Comando«-ㅤ gιρѕу٠ηυмвєя٠σηє 04/02/2021
gιρѕу٠ηυмвєя٠σηє Hаябѕтylє-gιρѕу[S-L] 30/01/2021
Hаябѕтylє-gιρѕу[S-L] Hаябѕтylє-cσʟσƨ[S-L] 28/01/2021
Hаябѕтylє-cσʟσƨ[S-L] #COLOSSUS[S-L] 28/12/2020
#COLOSSUS[S-L] ɢтғo[S-L] 26/12/2020
ɢтғo[S-L] Hаябѕтylє-Κєєqo[S-L] 12/09/2020
Hаябѕтylє-Κєєqo[S-L] vιvєяє_єsт_мιᴌιтαяє 21/08/2020
vιvєяє_єsт_мιᴌιтαяє -»S-L_κєєqo_/S-L/«- 15/06/2020
-»S-L_κєєqo_/S-L/«- -»ρєяƒοямαиcє«-[S-L] 14/05/2020
-»ρєяƒοямαиcє«-[S-L] иєvєя_вαcк_бοши[S-L] 02/12/2019
иєvєя_вαcк_бοши[S-L] ŠħáđōωŜţŕíкĕŕ56[S-L] 08/11/2019
ŠħáđōωŜţŕíкĕŕ56[S-L] -»ρєяƒοямαиcє«-[S-L] 29/10/2019
-»ρєяƒοямαиcє«-[S-L] ŠħáđōωŜţŕíкĕŕ[S-L] 25/10/2019

Time Played Hours
Total 28,083
Last 24 Hours 0
Last 7 Days 0
Last 30 Days 1
Last 100 Days 14
Last Year 508

New Rank Old Rank Change Date
Basic Colonel Basic Space Pilot 13/12/2023
Basic Colonel Basic Space Pilot 03/05/2023
Chief General General 22/03/2023
General Basic Space Pilot 31/10/2022
General Basic Space Pilot 08/01/2022
Basic Space Pilot General 07/01/2022
General Basic General 25/11/2021
Basic General Chief Colonel 25/05/2021
Chief Colonel Basic Space Pilot 26/12/2020
Basic Space Pilot Chief Colonel 19/12/2020
Chief Colonel Basic General 16/12/2020
Basic General Basic Space Pilot 08/12/2020
Basic Space Pilot General 04/11/2020
General Chief General 09/09/2020
Chief General General 22/08/2020
Chief General General 22/08/2020
General Basic General 12/08/2020
Basic General Chief Colonel 08/08/2020
Chief Colonel Basic Space Pilot 29/06/2020
Basic Space Pilot Chief Colonel 28/06/2020
Chief Colonel Colonel 21/05/2020

Name at Ban Ban Date
#-Ł¤Ł¤H-ᵀᴹ 28/04/2023