ΣNIGMΛ's Stats

Last Update: 05/10/2022 01:56:14

Poland 3
VRU
Pułkownik
28
29-08-2012
16,858
159
35
Estimated RP
126,416,205
Hall Of Fame Topuser Experience Honor NPCs Kills
Current 1,161,391,903 1,054,362,582,889 10,702,931,988 7,035,459 22,465
Last 24 Hours 0 0 0 0 0
Last 7 Days 815,802 751,590,972 6,421,094 136 4
Last 30 Days 3,729,616 3,459,568,024 27,004,767 560 8
Last 100 Days 85,456,118 61,910,021,608 2,354,158,515 528,043 93
Last Year 203,585,112 351,163,335,604 -14,757,822,406 2,369,819 2,163

Galaxy Gates Alpha Beta Gamma Delta Epsilon Zeta Kappa Lambda Kronos Hades Kuiper
Current 5,588 3,897 2,281 268 91 175 559 136 30 281 55
Last 24 Hours 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 7 Days 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 30 Days 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 100 Days 464 320 187 0 0 0 0 0 0 0 0
Last Year 1,698 1,169 689 90 5 4 190 3 1 1 0

Name After Name Before Date Changed
ΣNIGMΛ ENIGMA 28/04/2021
ENIGMA EᑎIGᗰᗩ 25/04/2021
乇几丨G爪卂 ΣNIGMΛ 14/03/2021
ΣNIGMΛ ːːˑːːːːˑːːˑːːˑːː 05/11/2020
ːːˑːːːːˑːːˑːːˑːː ΣNIGMΛ 19/10/2020
ΣNIGMΛ ːːˑːːːːˑːːˑːːˑːː 17/10/2020
ːːˑːːːːˑːːˑːːˑːː ΣNIGMΛ 01/10/2020
ːːˑːːːːˑːːˑːː ΣNIGMΛ 22/07/2020
ΣNIGMΛ Hahahahahahahh 26/06/2020
Hahahahahahahh ΣNIGMΛ 24/06/2020
ΣNIGMΛ ΣNIGMΛ.иαѕα 29/04/2020

Time Played Hours
Total 16,858
Last 24 Hours 0
Last 7 Days 14
Last 30 Days 44
Last 100 Days 869
Last Year 4,211

New Rank Old Rank Change Date
Pułkownik Szeregowy pułkownik 30/04/2022
Szeregowy pułkownik Szef major 14/04/2022
Szef major Major 11/01/2022
Major Szer. pilot kosmiczny 01/01/2022
Szer. pilot kosmiczny Pułkownik 21/12/2021
Pułkownik Szer. pilot kosmiczny 24/11/2021
Szer. pilot kosmiczny Pułkownik 23/11/2021
Pułkownik Szeregowy pułkownik 25/01/2021
Szeregowy pułkownik Szer. pilot kosmiczny 08/12/2020
Szer. pilot kosmiczny Szeregowy pułkownik 11/11/2020
Szeregowy pułkownik Szef major 11/10/2020
Szef major Szeregowy pułkownik 07/10/2020
Szeregowy pułkownik Szer. pilot kosmiczny 17/09/2020
Pułkownik Szeregowy pułkownik 29/08/2020
Szeregowy pułkownik Szef major 05/06/2020
Szef major Major 26/04/2020
Major Szeregowy major 20/04/2020

Name at Ban Ban Date
ΣNIGMΛ 23/12/2021
ΣNIGMΛ 02/09/2020