Nσtσřίσυs.'s Stats

Last Update: 01/02/2023 01:21:52

France 1
EIC
Général de division
28
26-01-2013
25,365
221
26
Estimated RP
324,351,289
Hall Of Fame Topuser Experience Honor NPCs Kills
Current 1,373,530,802 1,068,808,284,936 30,472,251,687 6,833,238 24,481
Last 24 Hours 0 0 0 0 0
Last 7 Days 3,878,486 2,873,757,542 100,472,866 31,289 21
Last 30 Days 41,159,801 29,927,871,209 1,123,192,944 291,230 358
Last 100 Days 139,008,582 105,417,697,776 3,358,900,862 860,386 1,019
Last Year 526,347,925 400,890,231,478 12,545,415,214 2,925,202 1,696

Galaxy Gates Alpha Beta Gamma Delta Epsilon Zeta Kappa Lambda Kronos Hades Kuiper
Current 4,713 3,302 1,935 37 45 422 199 0 0 4,062 153
Last 24 Hours 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 7 Days 57 39 22 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 30 Days 434 305 174 0 0 0 121 0 0 0 0
Last 100 Days 781 553 320 2 2 27 123 0 0 0 3
Last Year 1,986 1,396 815 6 11 226 129 0 0 806 6

Name After Name Before Date Changed
#Blαcκσs !SмαċкĐσωη! 24/01/2023
!SмαċкĐσωη! »۰MαяłσКυsh۰« 10/01/2023
»۰MαяłσКυsh۰« 彡۰۰Ɓ۰l۰α۰c۰κ۰۰彡 04/01/2023
彡۰۰Ɓ۰l۰α۰c۰κ۰۰彡 Ʌdαmα. 01/01/2023
Ʌdαmα. U̷η̷s̷к̷ΐ̷ł̷ł̷ 29/12/2022
U̷η̷s̷к̷ΐ̷ł̷ł̷ Ślσωαrѕ. 25/12/2022
Ślσωαrѕ. ۰ẄαяsŞΐđęяѕ۰ 22/12/2022
۰ẄαяsŞΐđęяѕ۰ »۰Λsтяσ۰[x]۰Ẅαяs۰« 20/12/2022
»۰Λcє۰[x]۰Ẅαяs۰« Mαveяΐcк. 15/12/2022
Mαveяΐcк. JOΣSŦΛЯ 13/12/2022
JOΣSŦΛЯ ΣđġeЯūииeяツ 04/12/2022
ΣđġeЯūииeяツ Ẅαłкίηgβαss 22/11/2022
Ẅαłкίηgβαss Fσμηđαтίσи 31/10/2022
Fσμηđαтίσи ĐяeαмCαяđ 07/10/2022
ĐяeαмCαяđ ŞĶΛMΣ[ĠŦǾ] 30/09/2022
ŞĶΛMΣ[ĠŦǾ] 2¥eαяsĐίwγs 22/09/2022
Ŧwσ¥eαяĐίwγs ĶŪŦΣツ 14/09/2022
ĶŪŦΣツ Σмργяίαи[ĠŦO] 07/09/2022
ĐVЯSŦ Kίγσтαкαツ 21/08/2022
Kίγσтαкαツ Λsтяαl[ĠŦO] 04/07/2022
Λsтяαl[ĠŦO] ẄΛЯFΛCΣ 23/06/2022
ẄΛЯFΛCΣ -»Ðαяяσw-667«- 02/06/2022
-»Ðαяяσw-667«- Яσσleя 19/05/2022
Яσσleя ŻΣЯVΛS 04/05/2022
ŻΣЯVΛS Яejecтα 14/04/2022
Яejecтα IŁŁΛИĠ 01/04/2022
IŁŁΛИĠ Jίи·Яōħ 24/03/2022
Jίи·Яōħ ĦαяđĶαże 07/03/2022
ĦαяđĶαże Đαкħσ 05/03/2022
Đαкħσ ΣЯΣŦIC 05/02/2022
ΣЯΣŦIC Ūиleαsн 31/01/2022
Ūиleαsн Ẅίтcнeя 03/01/2022
Ẅίтcнeя ŞтσиeOċeαи 24/12/2021
ŞтσиeOċeαи PūикĦαzαяđ 01/12/2021
PūикĦαzαяđ ŦeqμίlαẄσlf 15/11/2021
ŦeqμίlαẄσlf FlσcкγFlσcкγ. 02/11/2021
FlσcкγFlσcкγ. Ħαяđβαss 22/10/2021
Ħαяđβαss ΣđeиsZeяσ 17/10/2021
ΣđeиsZeяσ Иeveяα 11/10/2021
Иeveяα ЯẄβ. 05/10/2021
ЯẄβ. Đūиe 02/10/2021
Đūиe ŦσкγσReveиgeяs 24/09/2021
ŦσкγσReveиgeяs Oиe¥eαяĐίwγs 20/09/2021
Oиe¥eαяĐίwγs Sħίηкαиseиツ 14/09/2021
Sħίηкαиseиツ Иexσяeиίтγ 09/09/2021
Иexσяeиίтγ ИΛĠΛИO 02/09/2021
ИΛĠΛИO Иαġαиσ 25/08/2021
Иαġαиσ P¥ЯX. 17/08/2021
P¥ЯX. Pαиđeм 14/08/2021
Pαиđeм βЯŪŦΛŁ·9.0 07/08/2021
βЯŪŦΛŁ·9.0 Sħelвγ 30/07/2021
Sħelвγ ĠOЯĐO 22/07/2021
ĠOЯĐO Vαlкγяίeツ 14/07/2021
Vαlкγяίeツ Cαsтłevαиίαツ 05/07/2021
Cαsтłevαиίαツ Oиίgαsнίмαツ 24/06/2021
Đħαямα KSĦMЯ 07/06/2021
KSĦMЯ FίиαlSραce 01/06/2021
FίиαlSραce Iитeяsтellα5555 23/05/2021
Iитeяsтellα5555 Vαsнツ 16/05/2021
Vαsнツ ŦЯIĠŪИ 10/05/2021
ŦЯIĠŪИ ĦαsтαLμeġσ 05/05/2021
ĦαsтαLμeġσ Sαlvαтίσŋ 28/04/2021
Sαlvαтίσŋ Ūllяίи[ĠŦO] 09/04/2021
Ūllяίи[ĠŦO] Ŧγяαииσs[ĠŦO] 01/04/2021
Ŧγяαииσs[ĠŦO] Ūlтяα[ĠŦO] 26/03/2021
Ūlтяα[ĠŦO] ΛsтяσẄσяlđ 19/03/2021
ΛsтяσẄσяlđ Ŧscнαίツ 11/03/2021
Ŧscнαίツ SтσиeẄαяsツ 05/03/2021
SтσиeẄαяsツ Iисeρтίσŋ 24/02/2021
Iисeρтίσŋ ŪиαveяαġeĠvŋġ 22/02/2021
ŪиαveяαġeĠvŋġ $сαяłxяđ 15/02/2021
$сαяłxяđ ЯαώŞтγłė 10/02/2021
ЯαώŞтγłė Şcάŋтяάxx 05/02/2021
Şcάŋтяάxx VeίlŞίđeツ 28/01/2021
VeίlŞίđeツ OиeŦħσμsαŋđ 14/01/2021
OиeŦħσμsαŋđ ĦσяίzσηVeятίcαl 03/01/2021
ĦσяίzσηVeятίcαl Oγμki[ĠŦO] 25/12/2020
Oγμki[ĠŦO] $ħσттάFłσώ 18/12/2020
$ħσттάFłσώ PŞ¥·σя·ĐIΣ 14/12/2020
PŞ¥·σя·ĐIΣ Яejecт·Oƒ·Яαge 04/12/2020
Яejecт·Oƒ·Яαge Meтяōβσσмίŋ 01/12/2020
Meтяōβσσмίŋ ŞħίŋяαKμsαкαвe 23/11/2020
ŞħίŋяαKμsαкαвe ¥ūjί·Iтαđσяί 16/11/2020
¥ūjί·Iтαđσяί ¥ūjίIтαđσяί 11/11/2020
¥ūjίIтαđσяί Mōкōvełツ 09/11/2020
Mōкōvełツ βμяŋŦħeẄίтcнツ 31/10/2020
βμяŋŦħeẄίтcнツ ĢσвłίŋŞłάγeяツ 26/10/2020
ĢσвłίŋŞłάγeяツ GΛЯĐΣ·ЯO¥ΛLツ 19/10/2020
GΛЯĐΣ·ЯO¥ΛLツ ЈujμтsùĶαίseŋツ 16/10/2020
ЈujμтsùĶαίseŋツ ŞĶ¥ŁIИΣツ 11/10/2020
ŞĶ¥ŁIИΣツ βlάcкŁάgσσŋツ 02/10/2020
βlάcкŁάgσσŋツ PvPsiders 28/09/2020
PvPsiders ღĐίώίs[ĠŦO]ღ 19/09/2020
ღĐίώίs[ĠŦO]ღ ŞħίŋγάKōgάмίツ 14/09/2020
ŞħίŋγάKōgάмίツ Kōgάмίツ 05/09/2020
Kōgάмίツ PsγcħσPαssツ 30/08/2020
PsγcħσPαssツ ИeveяβάcкĐσώŋツ 22/08/2020
ИeveяβάcкĐσώŋツ Λγάησкōjίツ 16/08/2020
Λγάησкōjίツ Ќαкeġùяμίツ 01/08/2020
Ќαкeġùяμίツ VolailleDeluxe 25/07/2020
VolailleDeluxe Şтeάłтħβłαckツ 22/07/2020
Şтeάłтħβłαckツ ¥αмαтσツ 14/07/2020
¥αмαтσツ ŁeтTħeGαмesβegίηツ 03/07/2020
ŁeтTħeGαмesβegίηツ KOVŪ[И°1] 19/06/2020
KOVŪ[И°1] Λίσвάħŋツ 02/06/2020
Λίσвάħŋツ Mίημş·Mϊłiтїά 25/05/2020
Mίημş·Mϊłiтїά Đάяяσώ 12/05/2020
Đάяяσώ FЯOŻΣИ[ĠŦO] 03/05/2020
FЯOŻΣИ[ĠŦO] ЯαđιcάłRėđēmρтiŏŋ 01/05/2020
ЯαđιcάłRėđēmρтiŏŋ ЯαđιcάłЯėđēmρтiŏŋ 06/04/2020
ЯαđιcάłЯėđēmρтiŏŋ ЯẄβツ 01/04/2020
ЯẄβツ Ẅ$ĦĦツ 20/03/2020
Ẅ$ĦĦツ ĦėαđĦμŋτėяz 15/03/2020
ĦėαđĦμŋτėяz $ŦMPĐツ 08/03/2020
$ŦMPĐツ 7ЈΛẄ$ツ 06/03/2020
7ЈΛẄ$ツ ĦΛЯĐŞŦ¥ŁΣ 27/02/2020
ĦΛЯĐŞŦ¥ŁΣ ИIŞΣĶO 25/02/2020
ИIŞΣĶO ĦOЌĶΛIĐŌ 21/02/2020
ĦOЌĶΛIĐŌ ĐI$ЌOЯĐ 15/02/2020
ĐI$ЌOЯĐ $ĦOИΛИ 13/02/2020
$ĦOИΛИ ŞĦOИΛИ 09/02/2020
ŞĦOИΛИ OđēηKozμкϊ 06/02/2020
OđēηKozμкϊ Iиϊŧιάł·Đ 28/01/2020
Iиϊŧιάł·Đ ΣЦЯOβΣΛŦ 22/01/2020
ΣЦЯOβΣΛŦ Я¥ŪЈI 20/01/2020
Я¥ŪЈI ẄΛИO 10/01/2020
ẄΛИO ЈΛĊKβO¥$ 06/01/2020
ЈΛĊKβO¥$ FЯOŻΣИ[ĠŢŐ] 02/01/2020
FЯOŻΣИ[ĠŢŐ] FЯOŞŢ[ĠŦŐ] 30/12/2019
FЯOŞŢ[ĠŦŐ] Яιċ·Fłάϊя·Đяίρ 28/12/2019
Яιċ·Fłάϊя·Đяίρ ĠŦŐツ 17/12/2019
ĠŦŐツ MĠĶツ 11/12/2019
MĠĶツ Ţάкμмϊ 08/12/2019
Ţάкμмϊ ĶŁŐŪĐ 05/12/2019
ĶŁŐŪĐ ЯŏαđŦő26 01/12/2019
ЯŏαđŦő26 ЯΛPĐΣVIŁ 27/11/2019
ЯΛPĐΣVIŁ Đαяяŏώ 24/11/2019
Đαяяŏώ Σїĸιċнĩ 21/11/2019
Σїĸιċнĩ ĐαяκSΐđeяѕ 11/11/2019
ĐαяκSΐđeяѕ Ħμмвłė·Pίяάτϊ 07/11/2019
Ħμмвłė·Pίяάτϊ ĐαяκSΐđeяѕ 04/11/2019
ĐαяκSΐđeяѕ -»ĐαяκSΐđeяѕ«- 27/10/2019
-»ĐαяκSΐđeяѕ«- Ϊ·Иėėđ·Pίяάτϊ·! 25/10/2019

Time Played Hours
Total 25,365
Last 24 Hours 0
Last 7 Days 59
Last 30 Days 440
Last 100 Days 1,773
Last Year N/A

New Rank Old Rank Change Date
Général de division Général de brigade 26/02/2022
Général de brigade Général de division 08/02/2022
Général de division Général de brigade 01/02/2022
Général de brigade Pilote 1ère classe 08/12/2020
Général de brigade Colonel 24/01/2020

Name at Ban Ban Date
Şтeάłтħβłαckツ 17/07/2020