χfяαикєиѕтєιиχ's Stats

Last Seen Online: 02/04/2023
Last Update: 03/10/2023 02:45:53

Poland 3
EIC
Szer. pilot kosmiczny
23
11-10-2015
3,274
162
1.094
Estimated RP
N/A
Hall Of Fame Topuser Experience Honor NPCs Kills
Current N/A N/A 291,654,138 N/A N/A
Last 24 Hours N/A N/A 0 N/A N/A
Last 7 Days N/A N/A 0 N/A N/A
Last 30 Days N/A N/A 0 N/A N/A
Last 100 Days N/A N/A 0 N/A N/A
Last Year N/A N/A 680,170 N/A N/A

Galaxy Gates Alpha Beta Gamma Delta Epsilon Zeta Kappa Lambda Kronos Hades Kuiper
Current 0 0 0 0 0 59 0 0 5 61 13
Last 24 Hours 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 7 Days 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 30 Days 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 100 Days 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last Year 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Name After Name Before Date Changed

Time Played Hours
Total 3,274
Last 24 Hours 0
Last 7 Days 0
Last 30 Days 0
Last 100 Days 0
Last Year 1

New Rank Old Rank Change Date
Kapitan Szeregowy kapitan 30/04/2023
Kapitan Szeregowy kapitan 06/12/2022
Szeregowy kapitan Kapitan 18/11/2022
Kapitan Szeregowy kapitan 09/10/2022
Szeregowy kapitan Kapitan 08/10/2022
Kapitan Szeregowy kapitan 07/10/2022
Szeregowy kapitan Kapitan 27/09/2022
Kapitan Szeregowy kapitan 24/09/2022
Szeregowy kapitan Kapitan 23/09/2022
Kapitan Szeregowy kapitan 12/09/2022
Szeregowy kapitan Kapitan 10/09/2022
Kapitan Szeregowy kapitan 14/08/2022
Szeregowy kapitan Kapitan 12/08/2022
Kapitan Szeregowy kapitan 01/08/2022
Kapitan Szeregowy kapitan 22/06/2022
Szeregowy kapitan Kapitan 21/06/2022
Kapitan Szeregowy kapitan 18/06/2022
Szer. pilot kosmiczny Szeregowy kapitan 21/12/2021

Name at Ban Ban Date