χfяαикєиѕтєιиχ's Stats

Last Update: 30/09/2022 01:19:40

Poland 3
EIC
Szeregowy kapitan
23
11-10-2015
3,273
162
1.063
Estimated RP
3,611,887
Hall Of Fame Topuser Experience Honor NPCs Kills
Current 24,140,238 21,230,498,417 290,973,968 N/A 7,032
Last 24 Hours 0 0 0 N/A 0
Last 7 Days 20 20,000 0 N/A 0
Last 30 Days 18,814 14,403,143 441,142 N/A 7
Last 100 Days 1,906,614 1,550,821,950 35,579,223 N/A 593
Last Year 0 0 0 N/A 0

Galaxy Gates Alpha Beta Gamma Delta Epsilon Zeta Kappa Lambda Kronos Hades Kuiper
Current 78 60 36 5 12 58 0 16 5 61 13
Last 24 Hours 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 7 Days 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 30 Days 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Last 100 Days 8 7 4 0 0 1 0 1 0 0 0
Last Year 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Name After Name Before Date Changed

Time Played Hours
Total 3,273
Last 24 Hours N/A
Last 7 Days 0
Last 30 Days 4
Last 100 Days 90
Last Year N/A

New Rank Old Rank Change Date
Szeregowy kapitan Kapitan 27/09/2022
Kapitan Szeregowy kapitan 24/09/2022
Szeregowy kapitan Kapitan 23/09/2022
Kapitan Szeregowy kapitan 12/09/2022
Szeregowy kapitan Kapitan 10/09/2022
Kapitan Szeregowy kapitan 14/08/2022
Szeregowy kapitan Kapitan 12/08/2022
Kapitan Szeregowy kapitan 01/08/2022
Kapitan Szeregowy kapitan 22/06/2022
Szeregowy kapitan Kapitan 21/06/2022
Kapitan Szeregowy kapitan 18/06/2022
Szer. pilot kosmiczny Szeregowy kapitan 21/12/2021

Name at Ban Ban Date