ϾΛЯЛłVΛŁ_ФŦ_SФUŁS's Stats

Last Update: 26/09/2022 01:45:23

Turkey 5
MMO
Yüzbaşı
23
15-12-2015
3,498
123
1.108
Estimated RP
6,304,211
Hall Of Fame Topuser Experience Honor NPCs Kills
Current 36,745,090 30,899,877,585 584,521,218 N/A N/A
Last 24 Hours 0 0 0 N/A N/A
Last 7 Days 0 0 0 N/A N/A
Last 30 Days 723,122 522,247,200 20,087,469 N/A N/A
Last 100 Days 0 0 0 N/A N/A
Last Year 1,419,333 1,100,105,837 31,922,723 N/A N/A

Galaxy Gates Alpha Beta Gamma Delta Epsilon Zeta Kappa Lambda Kronos Hades Kuiper
Current 321 232 130 0 0 47 0 0 0 0 0
Last 24 Hours 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 7 Days 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 30 Days 13 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 100 Days 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last Year 13 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0

Name After Name Before Date Changed
ϾΛЯЛłVΛŁ_ФŦ_SФUŁS o̷K̷e̷n̷e̷ 28/12/2020

Time Played Hours
Total 3,498
Last 24 Hours 0
Last 7 Days 0
Last 30 Days 23
Last 100 Days 207
Last Year 247

New Rank Old Rank Change Date
Yüzbaşı Acemi Yüzbaşı 25/09/2022
Acemi Yüzbaşı Yüzbaşı 24/09/2022
Yüzbaşı Acemi Yüzbaşı 23/09/2022
Acemi Yüzbaşı Acemi Uzay Pilotu 12/08/2022
Acemi Yüzbaşı Acemi Uzay Pilotu 10/07/2022
Yüzbaşı Acemi Uzay Pilotu 22/10/2021
Yüzbaşı Acemi Uzay Pilotu 28/05/2021
Uzman Yüzbaşı Acemi Uzay Pilotu 24/03/2021
Acemi Uzay Pilotu Uzman Yüzbaşı 23/03/2021
Uzman Yüzbaşı Yüzbaşı 24/12/2020
Yüzbaşı Uzman Yüzbaşı 23/12/2020
Uzman Yüzbaşı Yüzbaşı 21/12/2020

Name at Ban Ban Date