κσᴍᴩʀεssσʀ's Stats

Last Update: 07/02/2023 03:55:04

Mexico 1
MMO
General
28
19-04-2019
24,186
163
7
Estimated RP
399,027,389
Hall Of Fame Topuser Experience Honor NPCs Kills
Current 1,523,073,958 1,144,172,518,320 37,891,996,144 8,774,453 18,791
Last 24 Hours 938,198 607,588,329 32,437,066 12,339 0
Last 7 Days 15,620,728 13,206,925,653 233,731,926 45,429 0
Last 30 Days 63,671,250 46,799,453,486 1,689,031,802 305,333 0
Last 100 Days 210,686,847 146,703,499,800 6,378,537,583 967,940 1,417
Last Year 679,915,466 461,164,268,389 21,876,935,209 2,576,114 3,900

Galaxy Gates Alpha Beta Gamma Delta Epsilon Zeta Kappa Lambda Kronos Hades Kuiper
Current 7,589 5,296 3,101 0 0 107 1,503 0 0 7,515 16
Last 24 Hours 24 14 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 7 Days 82 56 33 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 30 Days 301 215 125 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 100 Days 858 614 361 0 0 4 0 0 0 632 0
Last Year 1,519 1,077 637 0 0 4 0 0 0 4,427 0

Name After Name Before Date Changed
κσᴍᴩʀεssσʀ »Mr.Benz«.4 06/01/2023
»Mr.Benz«.4 »Benz.« 06/04/2022
»Benz.« #Humberto 10/10/2021
#Humberto Sαητι 14/09/2021
Sαητι ˑˑˑˑˑːːːːːːˑ 09/07/2021
ˑˑˑˑˑːːːːːːˑ #El_Sαητι[拉] 06/07/2021
ˑˑˑˑːːːːːːːːː #El_Sαητι[拉] 13/06/2021
#El_Sαητιˑ[拉] ㅤˑˑㅤ 24/05/2021
ㅤˑˑㅤ  拉 ѕσиgσ кσχ 拉  14/05/2021
 拉 ѕσиgσ кσχ 拉  #El_Sαητιㅤ 05/05/2021
#El_Sαητιㅤ #Dιιzcoηectιdㅤ 23/04/2021
#Sαητιαgoㅤ #Dιzcoηecτιdㅤ 14/04/2021
#Dιzcoηecτιdㅤ #El_Sαητι 08/04/2021
ːːːːːːːːːːːːːː #Sαητιαgo 30/07/2020
#Sαητιαgo #NotMoocc_[#21] 07/07/2020
#NotMoocc_[#21] #Beef 23/06/2020
#Beef ㅤGㅤGㅤ 12/06/2020
ㅤGㅤGㅤ ㅤ#Sαητιαgoㅤ 29/04/2020
ㅤ#Sαητιαgoㅤ ㅤ#Guη/Põwdēr×ㅤ 25/04/2020
ㅤ#Guη/Põwdēr×ㅤ #Sαητιαgo-[XVI] 21/04/2020
#Sαητιαgo-[XVI] MCMXCIX-IX-XXI-[#XV] 19/04/2020
MCMXCIX-IX-XXI-[#XV] Ehhh_AveMariaOmeeeee 15/04/2020
Ehhh_AveMariaOmeeeee MCMXCIX-IX-XXI 13/04/2020
MCMXCIX-IX-XXI  #El_Sαητι  30/03/2020
 #El_Sαητι  #El_Sαητι 28/03/2020
#El_Sαητι #Sαητιαgoooooo 23/03/2020
#Sαητιαgoooooo #El_Freeeeee 19/03/2020
#El_Freeeeee Sαητιαgo 25/02/2020
Sαητιαgo ㅤSαητιαgoㅤ|ммo| 04/02/2020
ㅤSαητιαgoㅤ|ммo| ×Sαητιαgo×|ммo| 21/01/2020
×Sαητιαgo×|ммo| |26|ㅤSαητιαgoㅤ|ммo|ㅤ 15/01/2020
|26|ㅤSαητιαgoㅤ|ммo|ㅤ |25|ㅤSαητιαgoㅤ|ммo|ㅤ 08/01/2020
|25|ㅤSαητιαgoㅤ|ммo|ㅤ ㅤ#Sαητιαgo~[ммo]ㅤ 06/01/2020
ㅤ#Sαητιαgo~[ммo]ㅤ ~ㅤSαητιαgoㅤ~ 31/12/2019
~ㅤSαητιαgoㅤ~ SꓥИTIꓥGO[Ξꓥ] 28/12/2019
SꓥИTIꓥGO[Ξꓥ] ㅤSαητιαgoㅤㅤ 26/12/2019
ㅤSαητιαgoㅤㅤ ㅤSαητιαgoㅤ[#21]ㅤ 18/12/2019
ㅤSαητιαgoㅤ[#21]ㅤ #Sαητιαgo~[#21] 09/12/2019
#Sαητιαgo~[#21] KαreηColoмвιαηα[#21] 03/12/2019
KαreηColoмвιαηα[#21] ~ㅤ#Sαητιαgoㅤ~ 25/11/2019

Time Played Hours
Total 24,184
Last 24 Hours 19
Last 7 Days 127
Last 30 Days 553
Last 100 Days 1,880
Last Year 7,083

New Rank Old Rank Change Date
General Basic General 05/01/2023
Basic General Chief Colonel 22/03/2022
Chief Colonel Colonel 25/12/2021
Colonel Basic Colonel 15/05/2021
Basic Colonel Colonel 14/05/2021
Colonel Basic Colonel 11/05/2021
Basic Colonel Chief Major 12/04/2021
Chief Major Basic Colonel 11/04/2021
Basic Colonel Chief Major 05/04/2021
Chief Major Major 15/03/2021
Major Chief Major 16/12/2020
Chief Major Major 05/12/2020
Major Chief Major 02/12/2020
Major Chief Major 30/09/2020
Chief Major Major 03/09/2020
Major Chief Major 02/09/2020
Chief Major Major 31/08/2020
Major Chief Major 30/08/2020
Chief Major Major 28/08/2020
Chief Colonel Colonel 28/05/2020
Colonel Chief Colonel 28/04/2020
Chief Colonel Colonel 12/04/2020
Colonel Chief Colonel 14/03/2020
Chief Colonel Colonel 01/03/2020

Name at Ban Ban Date
#El_Sαητι 13/10/2020
ːːːːːːːːːːːːːː 07/08/2020