ㄥ|K乇's Stats

Last Seen Online: 17/02/2024
Last Update: 26/02/2024 00:17:59

Global Europe 5
MMO
Chief General
28
21-05-2019
20,341
174
2
Estimated RP
497,988,861
Hall Of Fame Topuser Experience Honor NPCs Kills
Current 1,674,926,068 1,198,292,535,488 47,663,353,274 5,636,142 33,414
Last 24 Hours 0 0 0 0 0
Last 7 Days 0 0 0 0 0
Last 30 Days 245 224,550 2,115 0 2
Last 100 Days 20,855,494 13,332,314,126 752,318,044 55,612 60
Last Year 115,330,241 79,011,877,355 3,625,416,379 678,395 1,155

Galaxy Gates Alpha Beta Gamma Delta Epsilon Zeta Kappa Lambda Kronos Hades Kuiper
Current 3,233 2,326 1,351 58 73 94 225 92 27 11,169 8
Last 24 Hours 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 7 Days 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 30 Days 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 100 Days 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 0
Last Year 549 393 233 1 0 1 1 2 0 756 8

Name After Name Before Date Changed
ㄥ|K乇 -»relax[Đ-Ͳ]«- 02/09/2023
-»relax[Đ-Ͳ]«- ΩPүкσζζσΩ 29/08/2023
ΩPүкσζζσΩ »Iσηυт« 02/07/2023
»Iσηυт« ΩPγκσζοΩ 26/06/2023
ΩPγκσζοΩ ŚŤØP ĆRÝ αпᴅ #Ł2P 22/06/2023
ŚŤØP ĆRÝ αпᴅ #Ł2P Ð Λ Я Ƙ Ś ł Ð Σ 16/06/2023
Ð Λ Я Ƙ Ś ł Ð Σ Bζáςĸşøúζ 02/06/2023
Bζáςĸşøúζ N°4ˑ 19/12/2022
N°4ˑ тнє۰4тн۰ΞΜƤΞЯΘЯϯÂĜϯ 14/11/2022
тнє۰4тн۰ΞΜƤΞЯΘЯϯÂĜϯ -»вαяøинaᴅᴇs!۰04 02/10/2022
-»вαяøинaᴅᴇs!۰04 -»вαяøинαᴅᴇs!۰05 11/09/2022
-»вαяøинαᴅᴇs!۰05 BαяøɴHαᴅєs.vs.Xłlł 05/06/2022
BαяøɴHαᴅєs.vs.Xłlł $UICIDEBOY$ 08/04/2022
$UICIDEBOY$ G H O S T 01/04/2022
G H O S T #CRAZYㅤKOI 21/03/2022
#CRAZYㅤKOI Riccardo 14/03/2022
Riccardo Aizen 11/03/2022
Aizen #Fałłeη 07/03/2022
#Fałłeη ĐσиㅤĐᴇᴇㄣ0ㄣ 05/03/2022
ĐσиㅤĐᴇᴇㄣ0ㄣ #CRAZYㅤㄣ0ㄣ 20/02/2022
#CRAZYㅤㄣ0ㄣ ɮօֆֆㅤㄣ0ㄣ 17/02/2022
ɮօֆֆㅤㄣ0ㄣ #CRAZYㅤDEE 13/02/2022
#CRAZYㅤDEE 亗ㅤĐɑɹɑㅤ亗ㅤㄣ0ㄣ 10/02/2022
亗ㅤĐɑɹɑㅤ亗ㅤㄣ0ㄣ 亗ㅤĐɑɹɑㅤ亗 04/02/2022
亗ㅤĐɑɹɑㅤ亗 ʜᴜɢᴏㅤᴛᴏxxx 03/01/2022
ʜᴜɢᴏㅤᴛᴏxxx 亗ㅤĐɑɹɑㅤ亗 30/12/2021
亗ㅤĐɑɹɑㅤ亗 亗Đɑɹɑ亗[ĐĐS] 17/12/2021
亗Đɑɹɑ亗[ĐĐS] #ᴇꜱᴘᴀᴅᴀ#ᴄʀᴀᴢʏ 15/12/2021
#ᴇꜱᴘᴀᴅᴀ#ᴄʀᴀᴢʏ #CRAZY#GE5KRAL 25/11/2021
ΔĞΣИŤ #CRAZY#GE5KRAL 26/10/2021
#CRAZY#GE5KRAL #CRAZYㅤDEE 18/10/2021
#CRAZYㅤDEE ԃαʝαㅤԋҽㅤԃҽαԃㅤƚσㅤɱҽ 14/09/2021
ԃαʝαㅤԋҽㅤԃҽαԃㅤƚσㅤɱҽ ᑢᖇᗩᗱᖻㅤᕲᘿᘿ 10/09/2021
ᑢᖇᗩᗱᖻㅤᕲᘿᘿ #CRAZYㅤKOI 05/08/2021
#CRAZYㅤKOI #Đɑɹɑ#[ĐØŊ] 21/07/2021
#Đɑɹɑ#[ĐØŊ] Arwi 18/07/2021
Arwi Tԋҽㅤʂҽƈσɳԃㅤʂƚαɾ 16/07/2021
ǝǝpㅤʎzɐɹƆ Đạiㅤtá 09/07/2021
Đạiㅤtá .Ƨ.K.Λ.П.K.Y. 06/07/2021
.Ƨ.K.Λ.П.K.Y. .̲S̲.̲K̲.̲A̲.̲N̲.̲K̲ 22/06/2021
#̶Đ̶ɑ̶ɹ̶ɑ̶#̶[̶Đ̶Ø̶Ŋ̶ ɖǟʋɨɖօʄ 09/04/2021
ɖǟʋɨɖօʄ ㄥㄖᐯ乇爪乇乃ㄖ几Ꮆ 07/04/2021
ㄥㄖᐯ乇爪乇乃ㄖ几Ꮆ ㅤ#EnemiesAreEasy 31/03/2021
ㅤ#EnemiesAreEasy -»đaȷɒ«-ИΣ 25/03/2021
-»đaȷɒ«-ИΣ ҎΛͲͲ 07/02/2021
ҎΛͲͲ #Đɑɹɑ#[ĐØŊ] 31/01/2021
#Đɑɹɑ#[ĐØŊ] #Đɑɹɑ#[ĐΣΣ] 20/11/2020
#Đɑɹɑ#[ĐΣΣ] I.M_N3ÜRØ 09/11/2020
I.M_N3ÜRØ [ĐĐ]_808 03/11/2020
[ĐĐ]_808 Đɑɹɑ__[ĐΣΣ] 01/11/2020
Đɑɹɑ__[ΨΨΨ] Đɑɹɑ__[ĐΣΣ] 02/10/2020
Đɑɹɑ__[ĐΣΣ] Đɑɹɑ__[ĐNB] 17/09/2020
Đɑɹɑ__[ĐNB] Daja__[ĐNB] 11/08/2020
Daja__[ĐNB] Daja__[ĐĐS] 28/01/2020
Daja__[ĐĐS] Daja 22/01/2020
Daja Sokratesss 19/01/2020
Sokratesss Daja 17/01/2020
Daja Daja_[ĐĐS] 01/01/2020
Daja_[ĐĐS] Девід 20/12/2019

Time Played Hours
Total 20,340
Last 24 Hours 0
Last 7 Days 0
Last 30 Days 1
Last 100 Days 146
Last Year 2,280

New Rank Old Rank Change Date
General Basic General 01/07/2022
Basic General Chief Colonel 21/11/2021
Chief Colonel Colonel 07/08/2021
Colonel Chief Colonel 05/08/2021
Chief Colonel Colonel 11/07/2021
Colonel Chief Colonel 03/07/2021
Chief Colonel Colonel 23/05/2021
Colonel Basic Colonel 13/03/2021
Basic Colonel Chief Major 15/02/2021
Chief Major Basic Space Pilot 19/11/2020
Major Basic Major 17/01/2020
Basic Major Chief Captain 30/12/2019
Chief Captain Basic Major 29/12/2019
Basic Major Chief Captain 28/12/2019

Name at Ban Ban Date