fussel's Stats

Last Update: 01/02/2023 00:47:31

Germany 4
EIC
Colonel
27
22-05-2020
14,492
149
90
Estimated RP
172,278,259
Hall Of Fame Topuser Experience Honor NPCs Kills
Current 527,160,195 363,155,881,170 16,400,431,343 2,362,061 N/A
Last 24 Hours 0 0 0 0 N/A
Last 7 Days 0 0 0 0 N/A
Last 30 Days 284 271,471 1,236 0 N/A
Last 100 Days 339,508 303,793,527 3,571,411 1,134 N/A
Last Year 117,055,974 94,953,291,085 2,210,268,252 729,566 N/A

Galaxy Gates Alpha Beta Gamma Delta Epsilon Zeta Kappa Lambda Kronos Hades Kuiper
Current 343 238 136 20 0 61 0 2,106 0 6,083 257
Last 24 Hours 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 7 Days 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 30 Days 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 100 Days 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last Year 343 238 136 20 0 61 0 679 0 183 0

Name After Name Before Date Changed
 TИT  Jεяяy Smıтн 15/12/2022
Jεяяy Smıтн MΞHÐł 23/11/2022
MΞHÐł fussel 17/11/2022
Ξhɍεnłosεɍ Assαssιnε ŁØSƬ#2 01/10/2022
ŁØSƬ#2 Ξhɍεnłosεɍ Assαssιnε 28/09/2022
Ξhɍεnłosεɍ Assαssιnε fυssєl 23/08/2022
fυssєl OʹKεscнmα 18/08/2022
ŁØSƬ#1 Jεяяy Smıтн 28/07/2022
Sαłzsтяευεя Ξhɍεnłosεɍ Assαssιnε 20/06/2022
Ξhɍεnłosεɍ Assαssιnε ŁoиεSołidεя 27/05/2022
ŁoиεSołidεя BαяøиHαᴅєş.vs.Xłłł 29/04/2022
BαяøиHαᴅєş.vs.Xłłł łndєρєndent[ϯ]ᵀᴹ 17/04/2022
łndєρєndent[ϯ]ᵀᴹ ˑϯϯˑ 18/09/2021
ˑϯϯˑ -»Øωŋéđ«-[ĢvĢ] 13/09/2021
-»Øωŋéđ«-[ĢvĢ] вᴀʀøɴнᴀᴅᴇs 11/08/2021
вᴀʀøɴнᴀᴅᴇs пρуссия 08/04/2021
пρуссия BαяøɴHαđєs[ϯ]ᵀᴹ 22/03/2021
BαяøɴHαđєs[ϯ]ᵀᴹ ¥ĆΞˑ 06/02/2021
¥ĆΞˑ »_ȝøø_«[UNS] 23/01/2021
»_ȝøø_«[UNS] -»øvєяρøwєяєᴅ! 14/01/2021
Øωŋéđ Импepuaл[MOS] 24/11/2020
Импepuaл[MOS]  Bαяøи ツ 19/11/2020
 Bαяøи ツ »ƒ***»τнe»Śẏṩҭἔм« 28/10/2020
ˑˑˑ| GOTTㅤMITㅤUNS 16/09/2020
GOTTㅤMITㅤUNS mindestens 27/08/2020
mindestens ㅤЯ̲̲ι̲̲ś̲̲є̲ㅤ[UNS] 23/08/2020
ㅤЯ̲̲ι̲̲ś̲̲є̲ㅤ[UNS] ㅤ̲Ŧ̲̲α̲̲ʟ̲̲ʟ̲ㅤ[UNS] 11/08/2020
ㅤ̲Ŧ̲̲α̲̲ʟ̲̲ʟ̲ㅤ[UNS] ŖęвęĿ 08/08/2020

Time Played Hours
Total 14,492
Last 24 Hours 0
Last 7 Days 0
Last 30 Days 1
Last 100 Days 106
Last Year 4,018

New Rank Old Rank Change Date
Colonel Basic Colonel 11/06/2021
Basic Colonel Chief Major 22/03/2021
Chief Major Major 25/01/2021
Major Chief Major 21/01/2021
Chief Major Major 18/01/2021
Basic Space Pilot Basic Major 21/11/2020
Basic Major Chief Captain 08/08/2020
Chief Captain Captain 27/07/2020

Name at Ban Ban Date
ˑˑˑ| 19/10/2020