αтαηαsøw's Stats

Last Seen Online: 25/02/2024
Last Update: 27/02/2024 01:57:35

Global Europe 3
VRU
Captain
24
10-11-2023
1,718
115
829
Estimated RP
5,462,404
Hall Of Fame Topuser Experience Honor NPCs Kills
Current 54,184,091 49,365,340,437 481,875,068 N/A N/A
Last 24 Hours 2,757 2,542,120 21,471 N/A N/A
Last 7 Days 1,904,436 1,501,372,285 40,306,430 N/A N/A
Last 30 Days 54,184,091 49,365,340,437 481,875,068 N/A N/A
Last 100 Days 0 0 0 N/A N/A
Last Year 0 0 0 N/A N/A

Galaxy Gates Alpha Beta Gamma Delta Epsilon Zeta Kappa Lambda Kronos Hades Kuiper
Current 298 215 122 0 0 72 0 0 0 0 0
Last 24 Hours 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 7 Days 30 21 13 0 0 2 0 0 0 0 0
Last 30 Days 137 101 56 0 0 15 0 0 0 0 0
Last 100 Days 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last Year 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Name After Name Before Date Changed
αтαηαsøw ʀєʟax 02/02/2024

Time Played Hours
Total 1,718
Last 24 Hours 0
Last 7 Days 59
Last 30 Days N/A
Last 100 Days N/A
Last Year N/A

New Rank Old Rank Change Date
Captain Basic Captain 13/02/2024

Name at Ban Ban Date