~ΛтнєηΛ~'s Stats

Last Seen Online: 27/04/2023
Last Update: 01/12/2023 03:55:56

Global America 1
0
Estimated RP
42,768,291
Hall Of Fame Topuser Experience Honor NPCs Kills
Current 1,471,977,779 1,455,175,120,487 1,692,633,534 10,645,528 73,097
Last 24 Hours 0 0 0 0 0
Last 7 Days 0 0 0 0 0
Last 30 Days 0 0 0 0 0
Last 100 Days 0 0 0 0 0
Last Year -103,943,089 194,604,740,720 -29,842,415,292 753,856 972

Galaxy Gates Alpha Beta Gamma Delta Epsilon Zeta Kappa Lambda Kronos Hades Kuiper
Current 7,644 5,392 3,154 58 30 166 673 176 9 10,363 318
Last 24 Hours 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 7 Days 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 30 Days 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 100 Days 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last Year 349 243 142 0 0 19 153 0 0 566 1

Name After Name Before Date Changed
M*O*T*O*M*A*M*IᵐᵡΛg¹ M*O*T*O*M*O*T*OᵐᵡΛg¹ 25/01/2023
M*O*T*O*M*O*T*OᵐᵡΛg¹ ΣŁ°PΛRΛCO°[ϟƘ 18/01/2023
ΣŁ°PΛRΛCO°[ϟƘ llllllll. 16/01/2023
-ᴡɪғᴇʏ999 #-»Ŀïţţlę¤Kylïε·[RЯ] 06/12/2022
#-»Ŀïţţlę¤Kylïε·[RЯ] #-2¤Łєɢɪᴛ¤2¤Qᴜɪᴛ-ᵀᴹ 03/12/2022
#-2¤Łєɢɪᴛ¤2¤Qᴜɪᴛ-ᵀᴹ »UηloǟФΣmotɨoηs.ᵀᴹ 30/11/2022
»UηloǟФΣmotɨoηs.ᵀᴹ ღ»ᴡɪғᴇʏ«ღ-[ŞłŅᵀᴹ] 27/11/2022
ღ»ᴡɪғᴇʏ«ღ-[ŞłŅᵀᴹ] #·ᴡɪғᴇʏ#ŞłŅᵀᴹ« 24/11/2022
#·ᴡɪғᴇʏ#ŞłŅᵀᴹ« #яεƛŁ-ĿïţţlęÐĕţяōíţ« 19/11/2022
#яεƛŁ-ĿïţţlęÐĕţяōíţ« #Teufel×Geschäft 17/11/2022
#Teufel×Geschäft -»ᴡɪғᴇʏ-999«-[ŞłŅᵀᴹ] 15/11/2022
-»ᴡɪғᴇʏ-999«-[ŞłŅᵀᴹ] -×ᴡɪғᴇʏ×-[ŞłŅㅤ] 10/11/2022
-×ᴡɪғᴇʏ×-[ŞłŅㅤ] »ㅤ×ᴡɪғᴇʏ×ㅤ[ÄKΛᵀᴹ] 08/11/2022
»ㅤ×ᴡɪғᴇʏ×ㅤ[ÄKΛᵀᴹ] »ㅤ-S-Ð-ꜰᴏʀ-ʟɪꜰᴇ«ㅤᵀᴹ 04/11/2022
»ㅤ-S-Ð-ꜰᴏʀ-ʟɪꜰᴇ«ㅤᵀᴹ #.ᴡɪғᴇʏ.[S-Ð] 01/11/2022
Gᴏɪɴɢ۰Ðᴀʀᴋ|06| #.ĦΜЯ-GєямΛη۰Player. 22/10/2022
#.ĦΜЯ-GєямΛη۰Player. -ØĢS-ᴡɪғᴇʏ-[RЯ] 19/10/2022
-ØĢS-ᴡɪғᴇʏ-[RЯ] -»ᴡɪғᴇʏ-999«-[ϟƘ] 17/10/2022
-»ᴡɪғᴇʏ-999«-[ϟƘ] TᴏxɪᴄSᴛʏʟᴇ۰ᴡɪғᴇʏ[ϟƘ] 12/10/2022
TᴏxɪᴄSᴛʏʟᴇ۰ᴡɪғᴇʏ[ϟƘ] #-ᴡɪғᴇʏ·.[S-D] 10/10/2022
#-ᴡɪғᴇʏ·.[S-D] NiedlichㅤMörder 07/10/2022
NiedlichㅤMörder ɪ۰ᴘʀᴇʏ۰ᴏɴ۰ʏᴏᴜ[RЯ] 04/10/2022
ɪ۰ᴘʀᴇʏ۰ᴏɴ۰ʏᴏᴜ[RЯ] ᴡɪғᴇʏㅤツ 30/09/2022
ᴡɪғᴇʏㅤツ »Λㅤʟㅤɪㅤᴄㅤᴇ«ㅤ[RЯ] 27/09/2022
»Λㅤʟㅤɪㅤᴄㅤᴇ«ㅤ[RЯ] Rɪɴ/S*D 23/09/2022
Rɪɴ/S*D ㅤ»ʜᴀᴛᴇᴅ۰ʙʏ۰ʀᴇᴅ«ㅤ 20/09/2022
VomㅤRestㅤgehasst. ΣŁ°PΛRΛCO°[ϟƘ°] 15/09/2022
ΣŁ°PΛRΛCO°[ϟƘ°] WirㅤsindㅤeineㅤFamili 12/09/2022
WirㅤsindㅤeineㅤFamili »×Λʟɪᴄᴇᴇ׫.[ϟƘ] 10/09/2022
»×Λʟɪᴄᴇᴇ׫.[ϟƘ] »Prïñcess۰Rɪɴ.[999۰] 07/09/2022
»Prïñcess۰Rɪɴ.[999۰] #»Λʟɪᴄᴇᴇ.[ϟƘ] 03/09/2022
#»Λʟɪᴄᴇᴇ.[ϟƘ] #Rɪɴツㅤ 28/08/2022
#Rɪɴツㅤ #ᴘʟᴜᴛᴏ. 26/08/2022
#ᴘʟᴜᴛᴏ. TᴏxɪᴄSᴛʏʟᴇ۰ᴘʟᴜᴛᴏ[ϟƘ] 22/08/2022
#·ᴘʟᴜᴛᴏㅤ·.»[S*D] #ηєχт« 17/08/2022
#ηєχт« »GєямΛη۰ᴘʟᴜᴛᴏ·x·AG1. 13/08/2022
»GєямΛη۰ᴘʟᴜᴛᴏ·x·AG1. #ᴘʟᴜᴛᴏㅤ 11/08/2022
#ᴘʟᴜᴛᴏㅤ Dieㅤᴘʟᴜᴛᴏ-Königin 05/08/2022
»ᴘʟᴜᴛᴏ#SC6« #ᴘʟᴜᴛᴏ·x·»999« 01/08/2022
#ᴘʟᴜᴛᴏ·x·»999« ΣŁ°PΛRΛCO°[Ŷkzα] 30/07/2022
ΣŁ°PΛRΛCO°[Ŷkzα] TᴏxɪᴄSᴛʏʟᴇ-Λʟɪᴄᴇ[ϟƘ] 25/07/2022
#NᴏᴛΛɴɪᴄᴇGɪʀʟㅤϟƘ #ĿïţţlęKylïε·.[RЯ] 19/07/2022
#ᴘʟᴜᴛᴏ·x·AG1.. #-ᴘʟᴜᴛᴏ.»S*D« 11/07/2022
#-ᴘʟᴜᴛᴏ.»S*D« #ᴘʟᴜᴛᴏ·. 06/07/2022
#ᴘʟᴜᴛᴏ·. #·WεΛrεFamily·.»ϟƘ« 04/07/2022
#·WεΛrεFamily·.»ϟƘ« #»ᴘʟᴜᴛᴏ.[ϟƘ] 30/06/2022
#»ᴘʟᴜᴛᴏ.[ϟƘ] GɛʀʍǟռㅤΣɢɨʀʟ.»ϟƘ« 27/06/2022
GɛʀʍǟռㅤΣɢɨʀʟ.»ϟƘ« #제5인격IdentityV 24/06/2022
#제5인격IdentityV ㅤ»Curry#30«ㅤ 20/06/2022
ㅤ»Curry#30«ㅤ ΣŁ°PΛRΛCO°[Ŷќžα] 18/06/2022
ΣŁ°PΛRΛCO°[Ŷќžα] »×ᴘʟᴜᴛᴏ.»Σ1« 15/06/2022
-»×ᴍɪᴋᴜ׫- »тнαηкㅤуσυㅤηєχт«-ツ 08/06/2022
»тнαηкㅤуσυㅤηєχт«-ツ -»ᴘʟᴜᴛᴏ«-[Ð-Lᵀᴹ] 03/06/2022
-»ᴘʟᴜᴛᴏ«-[Ð-Lᵀᴹ] ΣŁ°PΛRΛCO°[Ŷќžα] 01/06/2022
ΣŁ°PΛRΛCO°[Ŷќžα] »ᴘʟᴜᴛᴏㅤgegenㅤяestᵀᴹ 30/05/2022
»ᴘʟᴜᴛᴏㅤgegenㅤяestᵀᴹ »¤ᴘʟᴜᴛᴏ.ᵀᴹㅤ#6 25/05/2022
»¤ᴘʟᴜᴛᴏ.ᵀᴹㅤ#6 #»ᴘʟᴜᴛᴏ.»ϟƘ« 23/05/2022
#»ᴘʟᴜᴛᴏ.»ϟƘ« ㅤ»ᴘʟᴜᴛᴏ«ㅤ 19/05/2022
ㅤ»ᴘʟᴜᴛᴏ«ㅤ ..»¤ᴘʟᴜᴛᴏ«.Ð-L 17/05/2022
..»¤ᴘʟᴜᴛᴏ«.Ð-L ..ᴘʟᴜᴛᴏ.»ϟƘ« 14/05/2022
..ᴘʟᴜᴛᴏ.»ϟƘ« ×-»#ᴘʟᴜᴛᴏ«-× 12/05/2022
»FürㅤdieㅤEhre«[ϟƘ] »|тσgα|«-ツ 04/05/2022
»|тσgα|«-ツ »ᴘㅤʟㅤᴜㅤᴛㅤᴏ«[ϟƘ] 01/05/2022
»ᴘㅤʟㅤᴜㅤᴛㅤᴏ«[ϟƘ] ¤Ða¤ᴘʟᴜᴛᴏ¤Schwester¤ 28/04/2022
¤Ða¤ᴘʟᴜᴛᴏ¤Schwester¤ 3Star 25/04/2022
3Star -»_亗_DɅMɅƓɆ_/亗/«- 23/04/2022
-»_亗_DɅMɅƓɆ_/亗/«- #King亗Black.... 21/02/2022
#King亗Black.... -»_亗_DɅMɅƓɆ_/亗/«- 19/02/2022
-»_ϯ_DɅMɅƓɆ_/ϯ/«- -»_亗_DɅMɅƓɆ_/亗/«- 04/10/2021
DɅMɅƓɆ -»_ŁΛ_DɅMɅƓɆ_«- 19/06/2021
-»_ŁΛ_DɅMɅƓɆ_«- -»S-L_DɅMɅƓɆ_/S-L/«- 17/06/2021
-»S-L_DɅMɅƓɆ_/S-L/«- DɅMɅƓɆ 11/09/2020
_єχє¢υвє_ »S-L_єχє¢υвє_/Ѕ-L/« 08/05/2020
»S-L_єχє¢υвє_/Ѕ-L/« GalaxyGates 03/04/2020
GalaxyGates »S-L_єχє¢υвє_/Ѕ-L/« 16/03/2020
»S-L_єχє¢υвє_/Ѕ-L/« SpaghettiㅤLove 08/02/2020
SpaghettiㅤLove »S-L_єχє¢υвє_/Ѕ-L/« 03/01/2020
»S-L_єχє¢υвє_/Ѕ-L/« #DισѕSαитι 21/12/2019
#DισѕSαитι ★Üиѕтøρράвℓє★ΜMØ★ 19/12/2019

Time Played Hours
Total 0
Last 24 Hours 0
Last 7 Days 0
Last 30 Days 0
Last 100 Days 0
Last Year N/A

New Rank Old Rank Change Date
Chief Major Lieutenant-colonel 15/04/2023
Chief Major Basic Space Pilot 25/03/2023
General Basic General 04/02/2023
Basic General General 02/02/2023
Basic General General 17/01/2023
General Basic Space Pilot 31/10/2022
General Basic General 23/10/2022
Basic General Basic Space Pilot 08/01/2022
Basic Space Pilot Basic General 07/01/2022
Basic General Chief Colonel 26/12/2021
Chief General General 21/08/2021
General Chief General 30/07/2021
Chief General General 10/05/2021
General Chief General 28/02/2021
Chief General General 26/02/2021
General Chief General 25/02/2021
Chief General General 22/02/2021
General Basic General 07/01/2021
Basic Colonel Chief Major 17/11/2020
Chief Major Basic Colonel 13/11/2020
Basic Colonel Chief Major 09/11/2020
Chief Major Basic Colonel 29/10/2020
Basic Colonel Chief Major 21/09/2020
Chief Major Basic Colonel 18/09/2020
Basic Colonel Chief Major 16/09/2020
Chief Major Basic Colonel 15/09/2020
Basic Colonel Chief Major 14/09/2020

Name at Ban Ban Date
~ΛтнєηΛ~ 28/04/2023
M*O*T*O*M*A*M*IᵐᵡΛg¹ 20/03/2023
DɅMɅƓɆ 07/08/2020